Links, 3 mei 2005

  • DiggeliciousPapieren foto­cam­era: This DIY Dirkon Paper Cam­era is pret­ty cool. You see, in East­ern Europe under Com­mu­nism they had to eat dogs and make their cam­eras out of paper. There­fore they got real­ly good at fold­ing Nikon-alike pin­hole SLRs hence the Dirkon.
  • De erg­ste Belg: de ein­de­loze lijst dieven, gang­sters, moor­de­naars, kinderverkrachters, plun­der­aars, onder­drukkers, sjoeme­laars, nazi’s, col­lab­o­ra­teurs, onmetelijk irri­tante tv-smoe­len en andere foute sujet­ten die wer­den genom­i­neerd voor Dengs eigen rond­je chau­vin­isme, De Erg­ste Belg.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.