The Elephant Gang

Naast het ontslag van onbek­wame fig­uren kan ik ook alti­jd lachen met bericht­jes zoals dit:

The Elephant Gang in VietnamSEOUL — Zes uit een pret­park in Seoul ontsnapte olifan­ten zijn van­daag afzon­der­lijk van elka­ar in de Zuid-Kore­aanse hoofd­stad gaan rond­stru­inen. Een van hen dook een steeg in, waar hij een 52-jarige vrouw een dre­un met zijn slurf verkocht. Drie olifan­ten bleken zich in een restau­rant ver­schanst te hebben en een­t­je zit inmid­dels vast op een poli­tiebu­reau. De zes­de olifant is nog niet gevon­den. Dat meldt het pers­bu­reau Yon­hap van­daag. #

Die zes­de hebben ze dus nog niet gevon­den. Hoe moeil­ijk kan zoi­ets zijn?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.