Stapstenen

Hoe was uw zomer? Fijn kun­nen geni­eten van een deugd­doende vakantie? Ik hoop het voor u, want de peri­ode van mooi weer en lange bar­be­cues is voor­bij. Tijd om terug aan de slag te gaan!

Mijn twee maan­den bezin­ning over wat ik pre­cies wou doen in dit lev­en bleken genoeg. Ik heb vol­doende motivi­atie en energie om er zelf achter­aan te gaan. Er is een plaats voor mij in deze job­markt, en ik vind dat ik recht heb om die op te eisen.

Hoe begin je daar aan?

Spreek uw netwerk aan: het werkt!

Bek­ijk de bedri­jven in uw regio die in dezelfde sec­tor werken.

Voer eens vri­jbli­jvend gesprek. Je leert mensen ken­nen die miss­chien elders wél een vaca­ture weten zit­ten.

Voor mezelf had ik al beslist dat ik in Antwer­pen wou bli­jven en lief­st van al met de fiets naar het werk reed. Vanu­it het cen­trum ben je over­al op 15 minuten dus dat zit wel goed. En blijk­baar zijn er ook meer dan vol­doende mar­ket­ing bedri­jven die mij kun­nen gebruiken — ze besef­fen het alleen nog niet goed.

Daar­naast bek­ijk ik voor de zek­er­heid ook alle andere vaca­tures in mijn sec­tor. Dat kan gaan van LinkedIn en Step­Stone tot gespe­cialiseerdere kanalen zoals Digi­me­dia. De cri­sis heeft blijk­baar toch niet zo hard toeges­la­gen.

Loon is op zich wel belan­grijk maar voor mij geen cru­ciale fac­tor. Eerder kies ik voor sociale fac­toren zoals respect voor werkne­mers, een goede sfeer op kan­toor, erken­ning voor je harde werk, en eerlijke en open men­tal­iteit.

Ik zal nog maar eens in mijn mail­box duiken.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

    1. Ja en neen. Zelf al relatief veel gedaan in vergelijk­ing met andere job­zoek­tocht­en (behalve de allereer­ste) maar het is wel ver­bazend hoe lang die antwo­or­den steeds op zich lat­en wacht­en. Dat is echt wel ‘wen­nen’. Langs de andere kant had ik het vorige keren echt wel (te) makke­lijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *