Gezocht: werkgever (2)

Werkgever job gezochtHet jobaan­bod voor een star­tende his­tori­cus in Bel­gië is redelijk beperkt. Niks nieuws onder de zon, want al bij aan­vang van de stud­ies was bek­end dat het bij­zon­der lastig zou wor­den om een job te vin­den die goed aansluit bij het diplo­ma van licen­ti­aat geschiede­nis. ’t Is een inter­es­sante studie, maar je kan er moeil­ijk je boter­ham mee ver­di­enen.

Onder­tussen ben ik bij zowat ieder jobkan­toor over de vlo­er geweest. De eerste dagen kwa­men er redelijk wat tele­foon­t­jes bin­nen voor aller­hande onnozel werk: een helpdesk in Zuid-Afri­ka, zelf­s­tandig verkop­er van pen­sioen­plan­nen, nachtelijk opkuis­er in een slachthuis, etc. Niet bepaald het­geen waar ik naar op zoek ben. Spi­jtig genoeg vra­gen de jobs waar ik wel inter­esse voor heb ofwel enkele jaren ervar­ing, ofwel een diplo­ma voor iets wat ik wel kan maar niet kan bewi­jzen met een doc­u­ment.

De zoek­tocht bli­jft voort­duren en mijn CV’s vliegen dagelijks nog steeds de deur uit. Onder­tussen heb ik via de VDAB al meegedaan aan een gratis test om een Europees com­put­er­ri­jbe­wi­js (ECDL) te verkri­j­gen. Per­soon­lijk vond ik die test niet zo moeil­ijk, maar ik merk­te wel dat je toch al enige ervar­ing nodig hebt om te sla­gen. Het is een kleine stap, maar hopelijk zal de ver­meld­ing van dat cer­ti­fi­caat enkele andere deuren op een kiert­je zetten.

Onder­tussen zijn er nog wel andere mogelijkhe­den om me bezig te houden:

Voor een kled­ingza­ak in Genk zijn we op zoek naar een Sint en Piet om de ani­matie rond Sin­terk­laas in de winkel te ver­zor­gen. Heb jij inter­esse en ben je vrij op 11/11 laat het ons als de blik­sem weten. Jouw profiel: lief­st enige ervar­ing kinderan­i­matie.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Miss­chien kan je nog een Mas­ter in Toegepaste Infor­mat­i­ca vol­gen aan de UGent. Best inter­es­sant, niet moeil­ijk en lev­ert een enorme meer­waarde op je CV.

    1. Alleen Ik weet niet of het onder­tussen al telaat is om nog aan die oplei­d­ing te begin­nen. Ik bedoel maar: nog eens vier jaar op de banken van de unief sli­jten is niet meteen hoe ik mijn après-études had voorgesteld. Maar het is wel een inter­es­sant voors­tel, dat ga ik niet tegen­spreken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *