Stadsblog: Gent blogt, over het leven in de Arteveldestad

Gent blogtVoor het eerst in Bel­gië: een stads­blog. En niet zomaar van de min­ste! Gis­teren hebben de negen medew­erk­ers het startschot gegeven voor Gent.blogt. Zij “plan­nen u te informeren en ver­mak­en met besprekin­gen van, recen­sies over en kri­tieken op al wat in de Arteveldestad te beleven valt.” Op dit moment kan je enkele artikels vin­den betr­e­f­fende onder­w­er­pen als restau­rant­mo­gelijkhe­den, cul­tu­ur, lifestyle, etc.

Naar de toekomst toe zijn er reeds con­crete plan­nen. “Het hangt ervan af of we mensen vin­den die de Gentse actu­aliteit en poli­tiek op de voet vol­gen. We willen die poule van redac­teurs voort­durend uit­brei­den, iedereen kan meew­erken aan het uit­bouwen van Gent.blogt”, aldus Ilse Baet­slé.

De reac­ties zijn tot nu toe alle­maal posi­tief. Zelf ga ik zek­er eens bin­nen sprin­gen. Moest ik zelf over vol­doende tijd beschikken zou ik zelf dur­ven over­we­gen om een bij­drage te lev­eren. Hier tussen de Heuvelpoort en de Vooruit gebeurt immers ook teen en tander.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.