Slinkachu: Concrete ocean

De street art van Slinkachu komt naar Antwer­pen! Al jaren volg ik zijn blog over Lit­tle Peo­ple, en in de kast staat ook een kopie van het gelijk­namige boek, Lit­tle Peo­ple in the City. Het doet je doo­dge­wone din­gen bek­ijken vanu­it een heel ander per­spec­tief.

Op 4 en 5 mei kan je doorheen Antwer­pen het werk van de Britse kun­ste­naar ont­dekken. Goed oplet­ten en dan kan je in het straat­beeld zijn cre­aties terugvin­den. Dat is niet alti­jd even makke­lijk. Er is ook nog een tijdelijke foto­ga­ler­ij in een getrans­formeerde bloe­men­winkel in de Lange Lozanas­traat.

Meer infor­matie op de web­site van De Nieuwe Antwer­pe­naar. (DNA bestaat niet meer.) Schri­jf u hier ook in voor het event op Face­book.

Slinkachu: You are here

Locaties in 2018

(29 april) Op Face­book heeft iemand al een deel van de locaties verk­lapt. Wil je het werk van Slinkachu zelf ont­dekken? Bezoek da zek­er deze plekken!

  1. Kievit­plein (achterz­i­jde cen­traal Sta­tion)
  2. Stadspark (hoek Rubenslei — Van Eyck­lei)
  3. Draak­plaats (Zuren­borg)
  4. Har­moniepark
  5. Amerikalei (hoek Mon­tignys­traat)

Op stap in ’t Stad

(5 mei) Tij­dens deze drui­lerige zater­dag trokken we met para­plu en smart­phone door Antwer­pen om de vijf locaties te bezoeken. Dat was niet zo moeil­ijk, want er waren Foursquare check-ins gemaakt voor iedere locatie.

1. We are watch­ing you

https://www.flickr.com/photos/ronnybrits/7148647233/

2. Dirt­bag

https://www.flickr.com/photos/ronnybrits/7148647659/

3. Hooli­gans

hooligans

4. Foot­ball

football

5. Church slide

https://www.flickr.com/photos/ronnybrits/7002557368/

curch slide

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *