Shamrock

Morgen viert Ier­land Saint Patrick’s Day. 17 maart is de feestdag van St-Patrick, de nationale bescher­mheilige van alle Ieren, in bin­nen- en buite­land.

De Ieren zullen deze dag uit­bundig vieren met tal van even­e­menten in het hele land: grote optocht­en en parades, open­lucht­con­certen, ker­mis, en een schit­terend vuur­w­erk bij de riv­i­er Lif­fey in Dublin.

St. Patrick’s Day vieren

Groen is de kleur bij uit­stek die men asso­cieert met dit fes­ti­val. De meeste feestvierders zullen dan ook groene kledij en lin­ten dra­gen en natu­urlijk kun­nen de Ierse klavert­jes niet ont­breken. Spe­ci­aal voor die dag zal er ook groen bier te koop zijn, naast de alombek­ende zwarte Guin­ness.

Ierland

In Ier­land is het feest onder­tussen al enkele dagen aan de gang. De meeste ste­den maak­ten er een feestweek­end van; in Dublin is het zelfs een feestweek. Dagelijks zijn er feesten en optre­dens doorheen de stad.

Internationaal

Ook in het buiten­land is Paddy’s Day pop­u­lair. Lan­den waar veel Ieren naar­toe migreer­den, zoals de Verenigde Stat­en en Aus­tral­ië, ken­nen een erg sterke tra­di­tie. Zo vin­dt in New York de groot­ste en oud­ste parade ter wereld plaats.

België

De meeste grote ste­den in Bel­gië ken­nen tegen­wo­ordig meestal één of meerdere Irish pubs. Wil je mor­gen een gezel­lige avond beleven, zak dan gerust eens af naar het Iers café in jouw stad en doe vrolijk mee.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.