The DublinersMichel schreef over het optre­den van The Dublin­ers in de Eliz­a­bethza­al in Antwer­pen. Tig video­clips met good ol’ Irish folk music. Per­soon­lijke favori­eten: Sev­en Drunk­en Nights en Finnegan’s Wake.

Seven Drunken Nights

Finnegan’s Wake

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.