Verkiezingen in België 2010Na de nationale verkiezin­gen van 2010 is het nu tijd voor de regeringsvorm­ing. De kaarten in Bel­gië liggen hele­maal anders geschud. In Vlaan­deren is er zelfs sprake van een ware land­ver­schuiv­ing.

Vlaanderen

In Vlaan­deren is de N‑VA van Bart De Wev­er, die voorheen nog niet op zichzelf aan fed­erale verkiezin­gen deel­nam, veruit de groot­ste par­tij gewor­den met 27,8 % (nation­aal: 17,4%).

Alle andere par­ti­jen komen niet eens in de buurt. CD&V, de tweede groot­ste par­tij, voor­ma­lige koplop­er en ex-kartel­part­ner, hinkelt meer dan 10 % achterop.

Zowat alle par­ti­jen hebben (zwaar) ver­loren, behalve dus N‑VA en Groen! (+0,6 %).

Uitslag verkiezingen 2010 voor de Kamer in vlaanderen

Wallonië

In Wal­lonië doet de PS opnieuw haas­je over met de MR, de par­tij van Didi­er Reyn­ders, die in Wal­lonië steeds min­der pop­u­lair wordt en nu dus ook in de klap­pen mag delen.

Elio Di Rupo mag zichzelf dus met recht en rede opnieuw voorzit­ter van de groot­ste franstal­ige par­tij noe­men.

Uitslag verkiezingen 2010 voor de Kamer in Wallonië

Informatieronde

De Wev­er heeft reeds meer­maals lat­en weten dat hij geen bezwaar zou hebben tegen een pre­mier­schap van Di Rupo, als dat de ‘Vlaamse zaak’ ten goede zou komen.

Dit is vrij onge­woon, aangezien de lei­der van de groot­ste par­tij door­gaans ook het lei­der­schap van het land opeist. 1Voor de meest recente voor­beelden, zie Yves Leterme en voor­di­en ook Guy Ver­hof­s­tadt.  Blijk­baar heeft De Wev­er min­der last van dat soort ego-oprisp­in­gen.

Eer­gis­teren werd bek­end gemaakt dat de kon­ing De Wev­er had aangesteld als Konin­klijk Infor­ma­teur. Dit maakt de kans vrij groot dat Di Rupo zal optre­den als for­ma­teur, en lat­er ook als eerste Waalse pre­mier van Bel­gië sinds 1974.

Mogelijke regering

Over hoe een mogelijke coal­i­tieregering met N‑VA en PS eruit ziet heb ik zo mijn bedenkin­gen. My mon­ey is on een Rooms-rode coal­i­tie met N‑VA, goed voor een com­fort­a­bele meerder­heid van cir­ca 66 %.

  • N‑VA
  • PS + SP.a
  • CD&V + CDH

Wat er ook van komt, onze Bel­gis­che politi­ci moeten al echt het beest uithangen om het vorige record van 284 dagen regeringsvorm­ing uit 2007 te ver­beteren.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.