Quake Live in je browser

Quake Live

Vandaag komt Quake Live uit ges­loten beta. Iedereen kan dus deel­ne­men aan deze shoot ‘em up van id Soft­ware. Quake Live is de brows­er-ver­sie van Quake III: Are­na uit 1999.

Vol­gens de trail­er bevat de game min­stens 30 maps. Je kan kiezen uit vijf ver­schil­lende modes: Free For All, Team Death­match, Cap­ture The Flag, Clan Are­na, en Instag­ib. Het grote voordeel van deze game zit hem in de cre­atie van een online com­mu­ni­ty. Scores wor­den automa­tisch bijge­houden en je kan deze sta­tistieken ook een­voudig delen met anderen. Spel­ers die reeds meew­erk­ten aan de beta behouden hun gebruik­er­snaam, maar ver­liezen wel hun sta­tistieken.

De mak­ers bew­eren dat je het spel kan spe­len in je brows­er, zon­der enig pro­gram­ma te moeten installeren. Dit moeten we toch nuanceren. Je moet namelijk eerst een klein pro­gram­ma voor installeren, en dan nog kan je enkel spe­len in Win­dows. Voordeel is dan weer dat het spel volledig gratis is. De kosten van het spel wor­den finan­cieel gedekt door in-game adver­ten­ties door IGA World­wide.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.