PowNed nieuws
Pub­lieke Omroep Weldenk­end Ned­er­land En Dergelijke

Het pop­u­laire Ned­er­landse weblog Geen­Sti­jl wil een eigen pub­lieke omroep begin­nen. De nieuwe omroep kri­jgt de naam POWNED, wat staat voor: Pub­lieke Omroep Weldenk­end Ned­er­land En Dergelijke. Dit nieuws maak­te Geen­Sti­jl-hoof­dredac­teur Dominique Weesie afgelopen dins­dag bek­end.

GeenStijl logoOm in aan­merk­ing te komen voor de tele­visie-aspi­rantsta­tus moet Geen­Sti­jl op 1 april beschikken over 50.000 leden die elk 5,76 euro betal­en. Haalt men deze 50.000 leden bin­nen, dan mag men gedurende vijf jaar jaar­lijks 100 uur tele­visie en 450 uur radio uitzen­den. Wor­den de ben­odigde leden niet gehaald, dan zal Geen­Sti­jl ieder lid moeten terug­be­tal­en, plus rente.

Diverse medi­awatch­ers schat­ten het onmo­gelijk dat Geen­Sti­jl een pub­lieke omroep zal wor­den, maar vol­gens Geen­Sti­jl is het zek­er geen grap. “Wij willen heel graag eens een greep doen in de 500 miljoen euro die jaar­lijks over de slag­boom van het Medi­a­park [waar de pub­lieke omroepen kan­toor houden] wordt gekieperd”, aldus hoof­dredac­teur Weesie. “Wij gaan Sti­jl­loze Tele­visie en Radio mak­en. Verder zeggen we nog niks.”

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *