Aarde nacht kaart

De invloed van de mens op het aardoppervlak is zo groot geworden dat daardoor een nieuw tijdperk is aangebroken: het antropoceen.

Volgens geologen is het het landschap onder invloed van de industrialisering zo ingrijpend veranderd dat het holoceen als voorbij moet worden beschouwd. Tot die vaststelling kwam een team van de Geological Society of London na bestudering van verandering in afzettingspatronen, de koolstofkringloop en de flora en fauna op aarde.1De Morgen, Einde van een tijdperk, zaterdag 3 januari 2009, p. 25.

De naam ‘antropoceen’ is een nieuwe term, die vooral bekend geworden is door de publicaties van de Nederlandse Nobelprijswinnaar2Nobelprijs voor de Scheikunde in 1995, samen met Mario Molina en Frank Sherwood Rowland, “voor hun verrichtingen op het gebied van de atmosfeerchemie, in het bijzonder het ozongat.” Paul Crutzen. Crutzen bedoelt daarmee een nieuw tijdvak in de geologie, waarin de aarde zelf de invloed ondervindt van de menselijke activiteit.3Paul J. Crutzen en Eugene F. Stoermer, The “Anthropocene”: Global Change, IGBP Newsletter, s.l., 2000, 41, p. 17-18. Dit neologisme wordt gevormd met het Oudgriekse woord anthropos, dat mens betekent.

Crutzen situeert het begin rond het jaar 1800, met de opkomst van de industrialisatie en het grootschalig gebruik van brandstoffen.

Klimaat 0–1 mensheid.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.