Project Glass

Het Project Glass toont een HUD op jouw bril­glazen met o.a. meta infor­matie over je omgev­ing. Het is een inno­vatief project uit het labo van Google[x]. Een prachtig voor­beeld van hoe de toekomst er uit kan zien. Geheel toe­val­lig bracht ik twee weken gele­den een pre­sen­tatie over dit soort ‘Aug­ment­ed Human­i­ty’ tij­dens Bar­camp Antwer­pen 2012. En zie: we hebben niet lang moeten wacht­en! :D

Dashboard met alle applicaties
Dash­board met alle appli­caties
Kijk naar buiten en zie het weerbericht van de dag
Kijk naar buiten en zie het weer­bericht van de dag
De routeplanner toont hoe je moet lopen
De routeplan­ner toont hoe je moet lopen
Onderweg volg je gewoon de GPS aanwijzingen
Onder­weg volg je gewoon de GPS aan­wi­jzin­gen
Binnen in een handelszaak krijg je een plattegrond te zien
Bin­nen in een han­del­sza­ak kri­jg je een plat­te­grond te zien
Inchecken in real time zonder handen
Incheck­en in real time zon­der han­den
Met de bril kan je ook foto's nemen en meteen ook delen
Met de bril kan je ook foto’s nemen en meteen ook delen
De camera kan ook live video en audio delen
De cam­era kan ook live video en audio delen

(6 april 2012) Sinds de pre­sen­tatie van Project Glass waren er heel wat kri­tis­che stem­men die beweer­den dat de tech­nolo­gie “wel een leuk con­cept” is, maar verre van haal­baar. Bij Google leek men alvast voor­bereid op dergelijke kri­tiek. Tij­dens een bene­fi­et even­e­ment in de Verenigde Stat­en werd Sergey Brin gespot met net zo’n hoofd­band aan.

Google Co-Founder Sergey Brin Sports the New Google Glasses at Dinner in the Dark, a Benefit for the Foundation Fighting Blindness -- San Francisco, CA

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

  1. Zo een ontwik­kelin­gen zijn natu­urlijk alle­maal zeer indruk­wekkend, maar toch niet alti­jd even prak­tisch. Ik denk dat vele mensen ergens tegen aan zouden lopen ;-)

    Maar… zeer leuk con­cept met poten­tieel naar mijn mening.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *