Leren autorijdenVeel met de auto rij­den heb ik nog niet gedaan de voor­bi­je maand. Gep­lande vakantiemo­menten stak­en daar telkens een stok­je voor. Gis­teren was het echter weer pri­js. Naast enkele uren ron­dri­j­den ben ik ook even­t­jes de datum voor mijn prak­tijkex­a­m­en gaan vast­leggen.

Don­derdag 10 novem­ber begin ik om 13:25u aan mijn maneu­vers. De gedachte alleen al bezorgt me koude rillin­gen. De aardi­ge man aan het loket gaf me een bun­delt­je mee met alle prak­tis­che en tech­nis­che zak­en die ik voor de test moet ken­nen en mee­bren­gen.

Klassiek­ers zoals achteruit park­eren en keren in de straat zit­ten erbij, maar ook andere zak­en als hoe cor­rect in te stap­pen. Beet­je belache­lijk, maar ik maak me nu al zor­gen dat ik miss­chien een keert­je te weinig over m’n schoud­er kijk en gebuisd zal zijn.

Onder­tussen nog wat oefe­nen met park­eren lijkt me alvast geen slecht idee: Rush Hour Traf­fic Jam Puz­zle.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

16 reacties

  1. Nog ander­halve maand over om te oefe­nen. Daar komen nog eens twee uurt­jes met een pro­fes­sionele begelei­der bij. Voor de rest moet ik wel nog al die tech­nis­che zak­en leren ken­nen. En dan nog: veel schi­jnt af te hangen van de goed­heid van je exam­i­na­tor.

 1. Zeg lez­ers,

  ik heb vol­gende week rijex­a­m­en. Waaraan mag ik mij verwacht­en? Zijn ze streng, is het moeil­ijk, welke wegen wor­den er voor­namelijk afgelegd (welke route)? Is de exam­i­na­tor mis­lei­dend? Is het te doen? Geef me AUB wat tips en wat ik mag verwacht­en want ik zou er o zo graag doorg­er­ak­en!!! Alvast bedankt voor uw medew­erk­ing!!!! Groet­jes, en veel liefs!!!

 2. Hal­lo beste lez­ers,
  ik heb vol­gende week rijex­a­m­en!
  kan er iemand mij vertellen waar ik mij aan mag verwacht­en bij het rijex­a­m­en? Is de exam­i­na­tor STRENG, welke route wordt er afgere­den? Wat moet ik alle­maal doen? Is de exam­i­na­tor mis­lei­dend, is het te doen? Welke vra­gen stelt hij? Waar moet ik juist op let­ten en waar let de exam­i­na­tor voor­namelijk op? Graag zoveel mogelijk infor­matie alsook tips AUB

  Alvast bedankt voor uw medew­erk­ing!!!

  Groet­jes!!!

  1. Beste Mien. Vooral rustig bli­jven. Wie de exam­i­na­tor is hangt af van jouw afspraak. Je zal een brief­je met de route moeten trekken, en de rest is afhanke­lijk van jouw eigen keuze. Veel suc­ces!

   1. Beste Sti­jn

    bedankt voor uw antwo­ord! Heeft u ook via Alken het exa­m­en moeten doen? Hoe was het bij u? Was u van de eerste keer ges­laagd? Welke route moest u doen en welke manoeu­vers? Was het een strenge exam­i­na­tor? Ik ken iemand die het vijf keer heeft moeten doen (vol­gens haar was ze nor­maal bij de tweede keer ges­laagd maar omdat de exam­i­na­tor HEEL STRENG was…!!!)

    Wat bedoelt u met ‘de rest is afhanke­lijk van MIJN KEUZE?’

    Bedankt voor uw antwo­or­den!!!

    1. Hal­lo Mien,

     Met “uw keuze” bedoel ik dat je in Alken lot­jes moet trekken en alzo je eigen route kiest. Natu­urlijk je niet zelf zien wat er op de achterkant staat. Zie dat je Alken en Has­selt kent, en dat je weet waar de moeil­ijke pun­ten zijn, dat je weet waar je op moet let­ten.

     Zelf was ik van de eerste keer ges­laagd. De route ging naar het zieken­huis in Has­selt en terug, of toch zo ongeveer. Het was een oude man, met kort gri­js haar. Rustig, geen gezeur, maar wel cor­rect. Er zullen daar wel meerdere exam­i­na­toren werken, dus zal je zelf moeten zien wie je kri­jgt.

     Jouw ken­nis die vijf keer opnieuw moest proberen, dat kan natu­urlijk alti­jd gebeuren. Vol­gens mij is het een kwest­ie van u ‘nor­maal’ te gedra­gen in de auto, en te tonen dat je het waard bent een rijbe­wi­js te kri­j­gen. ’t Is natu­urlijk makke­lijk­er gezegd dan gedaan…

     Doe dat nog goed!

     1. Ik vind het echt sym­pa­thiek van jou dat je mij dat alle­maal verteld. Ikzelf ken niets in Lim­burg ver­mits ik hier maar een paar maan­den woon. Ik kom van Antwer­pen (ruines­tad omwille van de werken) maar goed. Waar zijn de moeil­ijk­ste plaat­sen in Alken en Has­selt?

      Sor­ry hoor dat ik je hier­mee lastig val maar de reden waarom ik zo zenuwachtig ben is, mijn job hangt ervan af! Ik moet voor mijn werk veel op de baan gaan nu en ik heb maar een voor­lop­ig rijbe­wi­js en mijn werkgev­er zou mij ontslaan moest ik op de baan mijn werk niet kun­nen doen en dat hangt weer af van dat rijbe­wi­js!!!!

      Snap je???

      Mer­cikes!!!

      Groet­jes!

      1. Goh, dat is een moeil­ijke vraag… Als je de omgev­ing van het exa­m­en­cen­trum, waar de test zal wor­den afgenomen, niet zo goed kent, dan kan ik je enkel aan­raden om daar veel te gaan oefe­nen.

       Wat vol­gens mij belan­grijk is:
       * Weet welke snel­he­den je waar mag rij­den. Hou je aan het max­i­mum. (Vrij nor­maal voor een exa­m­en.)
       * Let­ten op die stomme ver­keers­drem­pels. In Alken zijn er een paar die niet opvallen, maar waar je wel voor moet afrem­men.
       * Opval­lend genoeg uitk­ijken voor fiet­sers bij het afdraaien en zo. Men zegt dat Lim­burg een fiet­sprovin­cie is, dus zal je daar miss­chien een beet­je extra op moeten let­ten.
       * Hou je tij­dens het rij­den gewoon aan de ver­keer­sregels, en dan komt het wel in orde.

       Dat je werkgev­er je op straat zou kick­en wegens geen rijbe­wi­js is wel een beert­je cru. Ten­z­ij het natu­urlijk een job is als deur-aan-deur verkop­er, dan begri­jp ik wel dat een rijbe­wi­js essen­tieel is en onont­beer­lijk.

       1. het is geen deur aan deurverkop­er, ik zit in de infor­mat­i­ca­s­ec­tor en nu moet ik de soft­ware nakijken en installeren bij onze klanten (bedri­jven) en ja, ik kan dat moeil­ijk te voet gaan doen hé
        :)

        ik hou je wel op de hoogte van het resul­taat

        BEDANKT!!!

        Groet­jes

         1. niet ges­laagd! SNIK SNIK SNIK, echt niet ges­laagd! Ik had enorme stress, mijn benen die beefde, laat staan dat ik rustig kon bli­jven maar de exam­i­na­tor had daar zijn deelt­je meege­bracht! Hij was zuurk­ijk­end, begon al te zagen dat de ven­ster er dof uit zag, en ja, dit is mijn eerste keer geweest, ik heb toch besloten om 6 uur les te vol­gen in de hoop dat het wat beter zou gaan. Ik heb wel prob­le­men met schake­len (ofwel schakel ik te vroeg ofwel te laat) en ik vraag mij ook af of ik bij het opri­j­den van de afrit naar de autostrade of ik dat mag doen op 3de ver­snelling of zelfs 4de als je afkomt van een weg waar je 70 mocht rij­den. Aan de bocht­en mag je niet meer omschake­len (rond­punt) daar moet je tweede hebben, daarom dat ik de vraag over de afrit stel. Hoe meer tips je kan geven, hoe beter!!!

          Bedankt!

          Ik ben nog alti­jd over­stu­ur, ik voel nog steeds mijn benen beven, is dat niet erg???

          1. Neen, aan het eind van vol­gende maand. heb jij de volledi­ge oplei­d­ing gevol­gd via de rijschool (20 uur)? ik heb er maar 10 uur van gedaan, nadi­en via mijn begelei­der leren rij­den, hij vin­dt dat ik zeer goed rijd, vol­gens hem soms té defen­sief!

          2. ik ga extra uren vol­gen via de VAB rijschool en eind van de maand mijn exa­m­en doen. Ik HOOP dat die extra uren een posi­tief resul­taat oplev­eren! Maar over het alge­meen, hoe zijn die exam­i­na­toren van Alken, u woont hier al langer dan mezelf, ik ver­moed ook dat u veel mensen kent die via dat cen­trum hun exa­m­en hebben gedaan en over het alge­meen heb je strenge, goede of slechte exam­i­na­toren???

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *