Parijs-Roubaix en de trein

Nadat de koer­slei­d­ing eerder al besloot Leif Hoste, Peter Van Petegem en Vladimir Gusev te diskwal­i­fi­ceren wegens het negeren van een rood licht aan de nu al leg­en­darische over­weg, blijkt de UCI nu nog meer maa­trege­len te over­we­gen.

Grondig onder­zoek van de cam­er­abeelden heeft namelijk uit­gewezen dat prak­tisch iedere ren­ner zich schuldig maak­te aan meerdere overtredin­gen van het Franse ver­keer­sre­gle­ment: zelden of zelfs niet gebruik mak­en van het fietspad, rij­den tegen de ver­keer­sricht­ing in, over­dreven snel­heid in een zone 30, fiet­sen zon­der de han­den aan het stu­ur, een rond­punt langs links nemen, etc.. George Hin­capie werd zelfs betrapt op het “koersen zon­der stu­ur”.

De wed­stri­j­dor­gan­isatie ziet zich daarom genoodza­akt alle coureurs te diskwal­i­fi­ceren, en hen vol­gende week opnieuw te lat­en rij­den. Hier­bij zouden de ren­ners wel ver­plicht wor­den de ver­keer­sregels in acht te nemen. Bij suc­ces van het gewaagde exper­i­ment over­weegt de Pro­Tour om dezelfde regels ook tij­dens de rest van het seizoen op te leggen. (Bron: vertrouwelijk)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

3 reacties op “Parijs-Roubaix 2006”

  1. Ha! Fiet­sen zon­der stu­ur… Ik denk niet dat George dit graag zal lezen :)

  2. Je kan in ieder geval niet zeggen dat ze niet han­den­vrij ‘bellen’ :-)

Reacties zijn gesloten.