Cy, cyclops-kittenCy, wat kort is voor Cyclops, was poes­je dat geboren werd met één oog en geen neus. Spi­jtig genoeg over­leefde het uit­zon­der­lijke diert­je slechts een enkele dag. Haar nor­maal geboren zus­je uit het nest van twee leeft wel nog steeds. De eigenares van Cy, afkom­stig uit Red­mond in Ore­gon, schonk het overleden beestje aan een muse­um in Phoenix. Ze wilde niet dat het diert­je in een of andere privé-col­lec­tie ter­recht kwam, en koos daarom voor een open­baar insti­tu­ut.

Nou ja, een echt weten­schap­pelijke organ­isatie zou ik het ‘Lost World Muse­um’ niet dur­ven noe­men. De eige­naar wil namelijk ook aller­lei andere mis­vor­mde dieren en planten uit de natu­ur ten­toon­stellen. Som­mi­gen zullen Cy miss­chien angstaan­ja­gend vin­den, maar een poes bli­jft natu­urlijk een poes, dus het zou ongetwi­jfeld een ontzettend schat­tig beestje zijn gewor­den. Prrrr..

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.