Ergens onder­weg pik­te ik een fold­ert­je op met de ronk­ende titel ‘De reis om de wereld in 80 brieven’. Wegens groot suc­ces was deze ten­toon­stelling een maand ver­lengd, en van­daag was het laat­ste week­end. Hop richt­ing het MLMB in Brus­sel!

Die ten­toon­stelling van reis­brieven was best ok. En tij­dens deze Open Mon­u­mentendag was er vri­je toe­gang. Wat ik op de verdieping terugvond beviel me nog veel meer. Een uiteen­lopende mix van aller­lei man­u­scripten door de eeuwen heen.

Het Muse­um in Brus­sel is in feite de jon­gere broer van het Muse­um der let­teren en man­u­scripten van Par­i­js, dat in 2004 inge­huldigd werd in de heel dis­crete ‘Rue de Nesle’ te Par­i­js, alvorens zich in april 2010 aan de ‘Boule­vard Saint-Ger­main’, in het hart van het Franse lit­eraire lev­en, te ves­ti­gen.

De liefde voor het geschreven woord over­sti­jgt alle gren­zen en daarom stelt ons privé-muse­um deze getu­igenis­sen van de groot­ste man­nen en vrouwen uit de kun­st, de poli­tiek, de let­teren en de weten­schap ten­toon in het klop­pende hart van Europa.

Bij al die geschriften let ik vooral op de details: de rond­ing van let­ters, grootte van het geschrift, slordig of ver­zorgd, hor­i­zon­taal of eerder diag­o­naal, en zelfs een rode lip­pen­s­tift. Nu komt die ken­nis van pale­ografie toch nog van pas!

Wolfgang Amadeus Mozart handschrift
Wolf­gang Amadeus Mozart (1756–1791)
Vincent van Gogh handschrift
Vin­cent van Gogh (1853–1890)
Sigmund Freud handschrift
Sig­mund Freud (1856–1939)
Pablo Picasso handschrift
Pablo Picas­so (1881–1973)
Madame de Pompadour handschrift
Madame de Pom­padour (1721–1764)
Jules Verne handschrift
Jules Verne (1828–1905)
Jack Kerouac handschrift
Jack Ker­ouac (1922–1969)
Hugo Claus handschrift
Hugo Claus (1929–2008)
Hergé tekening Kuifje
Hergé (1907–1983)
Ernest Hemingway handschrift
Ernest Hem­ing­way (1899–1961)
Ernest Hemingway handschrift
Albert Ein­stein (1879–1955)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *