Morgen vakgroepraad Nieuwe #1

Vakgroepraad“Morgen vergadert de vakgroepraad Nieuwe Geschiedenis om 12u.30 in lokaal 613.” Sinds dit academiejaar ben ik lid van die raad. Ik had vorig jaar reeds willen meedoen maar dit ging blijkbaar niet meer. Morgen is de eerste vergadering en ik ben wel benieuwd. Enkele weken geleden stond er ook een gepland maar die ging niet door wegens ziekte van de voorzitster.

Mogelijke agenda die morgen zal worden besproken:

  • opvolging vakken Hilde Symoens;
  • profiel nieuwe assistent voor de vakgroep;
  • verlenging mandaat doctor-assistent Jan Parmentier;
  • mogelijkheid tot aantrekken medewerker onder vrijwilligersstatuut;
  • actualisering website;
  • varia.

Ik laat nog wel weten hoe het geweest is.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.