Melody Gardot: Mira

Juni, zon en bij­na zomer­­vakantie. Dat vraagt ook om een zomers melodie­tje. Mira van Melody Gar­dot past pri­ma in dat plaat­je. De Amerikaanse zan­geres kende een boeiende lev­ensloop van mode stu­dente tot jazz zan­geres.

Mira, de eerste sin­gle van haar nieuwe album The Absence, haalt duidelijk zijn inspi­ratie in Lati­jns Ameri­ka. De ver­schil­lende instru­menten deden me meteen denken aan de bossano­va van Antônio Car­los Jobim.

Een echt zomers num­mer, dat je meteen het gevoel geeft van een verbli­jf in het warme, exo­tis­che Brazil­ië tij­dens de zwoele zomer­maan­den. Bek­ijk zek­er ook de behind the scenes video voor een blik achter de scher­men.

In dat soort atmos­feer is taal geen grens. De ontspan­nen en vrolijke sfeer straalt meteen door in het ritme van dit num­mer. Boeiend om te zien hoe deze dame zoveel ver­schil­lende sti­jlen weet te com­bineren.

Melody Gardot in Brazilië

Ik kijk alvast uit naar juli, wan­neer Melody Gar­dot haar nieuwe album komt voorstellen op Gent Jazz.

Songtekst — Lyrics

Mira, mmm­m­mm
Mira, if you nev­er come to me my dar­ling
I’ll burn in boil­ing eter­ni­ty

The feli­ci­dad that I hold in my heart
Is a pret­ty good start for us 2
And if in the world there were only … days
I would how find how … in the blues
Mira, look at what you do to me
Mira, look at all the fan­ta­sy
Mira, this is such a love­ly way to be

In all that I’ve seen, all the love that I’ve seen
Is the love that reminds me of you
In every smile is a trace of the joy
That I feel like a sweet morn­ing …
Mira, look at what you do to me
Mira, look at all the fan­ta­sy
Mira, this is such a love­ly way to be

Oh Mira, look at what you do to me
Mira, look at all the fan­ta­sy
Mira, this is such a love­ly way to be.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.