Linux op iPhone

iphone linuxI am pleased to announce that the Linux 2.6 kernel has been ported to Apple’s iPhone platform, with support for the first and second generation iPhones as well as the first generation iPod touch. Openiboot, a open source bootloader for the iPhone/iTouch built for the Linux port. This is a rough first draft of the port, and many drivers are still missing, but it’s enough that a real alternative operating system is running on the iPhone.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.