Lentekwaaltje

Schijfje sinaasappelLentek­waalt­je? Zeg maar gerust zomerk­waalt­je, want met die bran­dende zon daar­boven zou je al gauw het gevoel kri­j­gen dat we een seizoen verder zit­ten. Vol­gens de radio mag het land vijfen­twintig graden en meer verwacht­en, “en nog hogere tem­per­a­turen in de Kem­pen”. De laat­ste keer dat ik ernaar keek was het kwik in onze ther­mome­ter geste­gen tot bij­na 30°c. Smelt! Er zijn gelukkig ook voorde­len ver­bon­den aan dit rokjesweer.

Buiten adem

Wegens bankza­k­en en andere onnozeliteit­en fiet­ste ik daar­net naar het cen­trum. Een gri­jze Turkse man die zijn bankkaart ver­gat in de automaat bezorgde ik z’n kaart terug, om ze daar­na zelf bij­na te ver­geten. Hitte en vergee­tachtigheid gaan blijk­baar samen… Terug thuis was ik volledig buiten adem. Niet mijn slechte con­di­tie en ook niet de sub­tro­pis­che tem­per­a­turen, maar iets anders deed me naar adem snakken: hooikoorts.

Witte pluizen

Die witte pluizen in de lucht heeft iedereen wel opge­merkt, maar het zijn vooral de onzicht­bare deelt­jes die de meeste prob­le­men veroorza­k­en. En vooral dan ademhal­ing­sprob­le­men. Je kan het nog het best vergelijken met ade­men door een riet­je: je moet echt moeite doen om vol­doende lucht bin­nen te kri­j­gen. Dit jaar heb ik gelukkig wat min­der last van tra­nende ogen, en de prul­len­bak loopt niet meer over van volges­noten papieren zak­doeken. Zo’n puffer­t­je help al aardig, zek­er na een paar maal her­ade­men in een plas­tic zak­je.

Cetirizine

Daar­naast hebben we nog een medici­jn liggen (Cet­i­rizine) dat redelijk goed werkt. Het enige prob­leem is het neven­ef­fect: je kan er behoor­lijk moe van wor­den. ’s Avonds kan je dus gerust het minus­cule pil­let­je slikken en een hele nacht met het raam open slapen, maar overdag is het andere koek. Ik wil het best wel eens wagen, maar mor­gen tij­dens de eerste dag van m’n oplei­d­ing zou ik toch liev­er niet in slaap vallen.

In de media

(Update: 26 april) Wat ik al langer wist kwam van­mor­gen ook aan bod in het radio­jour­naal.

Door het warme weer zijn er deze lente meer pollen in de lucht dan anders. We hebben pieken tot 1.600 pollen per kubieke meter geteld. Dat is uit­zon­der­lijk want drie keer meer dan nor­maal”, zegt aller­goloog Wim Stevens van de Uni­ver­siteit van Antwer­pen. “Als het nog lang warm bli­jft kun­nen de pollen mogelijk tot eind augus­tus in de lucht hangen.

Onder­tussen heeft een 15-tal heren zich verenigd omdat ze blij zijn met de opwarm­ing van de aarde. Dat heeft namelijk zo zijn voorde­len. De Verenig­ing ter Bevorder­ing van de Opwarm­ing van de Aarde roept zelfs op om meer elek­triciteit te ver­bruiken, meer spuit­bussen te gebruiken en meer met de auto te rij­den.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

 1. Ik heb er ook watr last van. Niet zo van de boom- of bloem­pollen maar van graspollen.
  En dan nog niet zomaar graspollen, ik kan gerust de hele lente en zomer in het gras gaan rollen en mijn neus en oren van grass­pri­eten voorzien zon­der prob­le­men.

  Maar zo gouw er ook maar iemand op het idee komt om zijn gazon­net­je te gaan bijtrim­men ben ik ver­loren. Die typ­is­che geur van pas gemaaid gras nekt me volledig, dikke rode tra­nende ogen jeuk aan mijn hand- en voet­pal­men, rode stip­pen op mijn hele lijf …

  Ver­schrikke­lijk. Een tuin is iets moois en ik zit er graag in maar een tuin­man zal ik nooit wor­den, lang leve mijn apparte­men­t­je.

 2. Wat een onnoze­laars op die site … tuurlijk wordt het fijn als we met zijn allen met onze voeten in het water zit­ten. En dat al die insecten die momenteel rond ons hoofd zoe­men deze win­ter niet doo­dgevroren zijn, kan ook geen kwaad zek­er.

  Ah hooikoorts. Blij dat ik daar­van ges­paard bleef.

 3. Ik heb ME/CVS en tin­ni­tus, heb een tuin met gras en heb veel groen weg gehaald. Zand erin en meer tegels en ste­nen. Van­daag lijkt het wel te sneeuwen en moet veel m’n neus snu­iten. Mor­gen dus maar beter bin­nen bli­jven en hopen dat dit ophoudt. Anders kan ik weer 20 hoog gaan wonen. Ik zoek ook nog een plek in decem­ber omdat ik geen vuur­w­erk kan ver­dra­gen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *