Nog enkele maan­den geduld en dan komt Ash­ton Kutcher’s film over het lev­en van Apple medes­tichter Steve Jobs in de bioscoop. De pre­mière is voorzien voor 19 april, de 37ste ver­jaardag van Apple’s opricht­ing. Geef ze een baard en wat langer haar en je zou zweren dat Kutch­er en Jobs broers zijn.

Ashton Kutcher als Steve Jobs Een teas­er van Ash­ton Kutcher’s jOBS.

Oude foto van Steve Jobs Steve Jobs in zijn kan­toor in 1981.

(Update) Mijn woor­den waren nog niet koud of de eerste clip op deze aankomende film ver­scheen net online.

Als ik de eerste reac­ties mag geloven dan werkt Jobs’ real­i­ty dis­tor­tion field ook door in deze film. De eerste reac­tie van diens voor­ma­lige col­le­ga Steve Woz­ni­ak zijn aller­minst lovend.

Not close…we nev­er had such inter­ac­tion and roles…I’m not even sure what it’s get­ting at…personalities are very wrong although mine is clos­er…

Don’t for­get that my pur­pose was inspired by the val­ues of the Home­brew Com­put­er Club along with ideas of the val­ue of such machines and Steve J. wasn’t around and didn’t attend the club so he was the one learn­ing about such social impact of the future. […]

I nev­er looked like a pro­fes­sion­al. We were both kids. Our rela­tion­ship was so dif­fer­ent than what was por­trayed. I’m embar­rassed but if the movie is fun and enter­tain­ing, all the bet­ter. Any­one who reads my book iWoz can get a clear­er pic­ture.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Ik denk dat dit heel erg goed gaat lopen! Aangezien Apple zo’n trend is. Ik denk dat heel veel nu geïn­ter­esseerd zijn in dit ver­haal.
    Alleen weet ik nog niet zo goed wat ik er zelf van vin­dt. Of ik er echt naar toe zou gaan.

    1. Ik deel je voorzichtigheid. We wer­den de voor­bi­je jaren doo­dges­la­gen met de ophemel­ing van Steve Jobs en zijn Apple. Dan lijkt Pirates of Sil­i­con Val­ley (1999) me een inter­es­san­tere ver­sie van het ver­haal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *