iPhoneBreed­beeld, dual flip, grote dig­i­tale lens, medi­aspel­er met scroll­wheel, iTunes inte­gratie… Het is ontzettend spi­jtig dat het hier slechts om een con­cept gaat, want dit protype voor een iTalk gsm van Apple ziet er zó enorm gelikt uit. Christo­pher en Greg DeSan­tis hebben duidelijk hun best gedaan toen ze dit reclame­film­p­je in elka­ar stak­en.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.