Correspondents’ Association annual dinner

Stephen ColbertAls men mij vraagt wie mijn idol­en zijn ben ik telkens ged­won­gen het antwo­ord schuldig te bli­jven. Idol­en lijken me eerder iets voor de doorde­weekse VTM-kijk­er denk ik, ze mak­en er in Vil­vo­orde zelfs spe­ciale televisieprogramma’s voor. Bij het woord ‘idool’ moet ik ook meteen denken aan stereo­typ­is­che ele­menten als blinde ado­ratie en hys­ter­isch tierende fans, wat niet meteen cool is als je al wat oud­er bent. Dan spreek ik liev­er van ‘voor­beelden’. En er zijn drie goede rede­nen waarom Stephen Col­bert uw nieuwe per­soon­lijk held kan en zou moeten zijn: deel 1, deel 2 en deel 3. Heer­lijk om te zien hoe de machtig­ste man ter wereld voor eigen pub­liek te k*kken wordt gezet.

By the way, before I get start­ed, if any­body needs any­thing else at their tables, just speak slow­ly and clear­ly into your table num­bers. Some­body from the NSA will be right over with a cock­tail. Mark Smith, ladies and gen­tle­men of the press corps, Madame First Lady, Mr. Pres­i­dent, my name is Stephen Col­bert and tonight it’s my priv­i­lege to cel­e­brate this pres­i­dent. We’re not so dif­fer­ent, he and I. We get it. We’re not braini­acs on the nerd patrol. We’re not mem­bers of the fac­tin­ista. We go straight from the gut, right sir? That’s where the truth lies, right down here in the gut. Do you know you have more nerve end­ings in your gut than you have in your head? You can look it up. I know some of you are going to say I did look it up, and that’s not true. That’s cause you looked it up in a book.

Een volledi­ge tran­scrip­tie van deze heer­lijke speech kan je nalezen bij Dai­ly Kos, en wie nog wat band­breedte over heeft kan een ver­sie in .wmv of .mov down­load­en bij Crooks and Liars.

2 mei 2006: En alsof één mega­lo­mane col­lege-dropout nog niet genoeg is, blijken er twee van het­zelfde type rond te lopen.
George Bush at the White House Cor­re­spon­dents’ Asso­ci­a­tion
. Ongelooflijk dat hij zichzelf zo de grond in boort. Waarschi­jn­lijk beseft hij ein­delijk dat er tij­dens zijn tweede en tevens laat­ste ter­mi­jn ook nog gelachen mag wor­den; of zijn de gerucht­en dat de Potus terug aan de drank zit miss­chien toch waar? In ieder geval: God bless humor.

3 mei 2006: Bush bashen bli­jft alti­jd leuk, zelfs als Beav­is en Butt-Head enkele van de Dubya’s beste flaters na-apen. Zit u ook bin­nen te werken met dit heer­lijke zomer­weer? Klik dan even door naar Pres­i­dent Beav­is en vergeet even alle zor­gen.

4 mei 2006: Een inter­es­sante opmerk­ing van Jos, op het weblog van DeStandaard.be.

De (impulsieve) reac­tie van de jour­nal­is­ten — en dus de “main­stream media” was om Col­bert gewoon te negeren. Enkel de tweel­ing act van Bush werd ver­meld (tv/radio/kranten). Dit niet enkel in de Verenigde Stat­en, maar zelfs hier in Europa en elders. Maar natu­urlijk werd tegelijk­er­ti­jd het hele gebeuren via inter­net ver­spreid. En dus spreekt men op het inter­net onder­tussen van de “Col­bert blackout”.Er zijn dus in feite twee zak­en aan de gang:
1) Het ver­haal: Stephen Col­bert wist de avond te “ste­len” en dit werd ner­gens gemeld, ter­wi­jl dit nieuwswaardig was.
2) De media: De kracht­met­ing tussen het zoge­naamd “cen­sur­erende en cor­rupte offi­ciele nieuws” en het “vul­gaire en anon­ieme inter­net nieuws” wordt steeds grot­er.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

  1. Lekker lay-out is dit zeg! Waar­voor die the­sis al niet goed is.. (alles, mr dan ook werke­lijk alles is leuk­er dan bezig te zijn aan dat ond­ing ;-))

  2. De cred­its voor het ontwerp gaan naar Gecko en Fly, maar de ver­tal­ing en ‘extraat­jes’ heb ik er zelf tus­sen­ge­plakt. Blij dat de reac­ties posi­tief zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *