Barack Obama inauguratieOp dins­dag, 20 jan­u­ari 2009 werd Barack Oba­ma beëdigd tot de 44ste pres­i­dent van de Verenigde Stat­en. Om 12:05u (plaat­selijke tijd) legde hij de eed af in het bijz­i­jn van John Roberts, de 17de opper­rechter van het Amerikaanse Hoog­gerecht­shof.

I do solemn­ly swear that I will faith­ful­ly exe­cute the Office of Pres­i­dent of the Unit­ed States, and will to the best of my abil­i­ty, pre­serve, pro­tect and defend the Con­sti­tu­tion of the Unit­ed States.

Video van de beëdiging

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.