Barack Obama inauguratieOp dinsdag, 20 januari 2009 werd Barack Obama beëdigd tot de 44ste president van de Verenigde Staten. Om 12:05u (plaatselijke tijd) legde hij de eed af in het bijzijn van John Roberts, de 17de opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.

Video van de beëdiging

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.