Cassini-HuygensThe Huygens space probe has sent back its first set of data about Saturn’s largest moon, Titan, after landing successfully say space scientists. The spacecraft probe had still been transmitting data for over two hours after it had landed they confirmed. “We are the first visitors to Titan,” said an excited Jean-Jacques Dordain, director general of the European Space Agency (ESA). It is also the furthest from Earth a spacecraft has ever been landed. “In the morning we had an engineering success and this afternoon we can also say we have a scientific success,” he added.

(Update) Enkele beelden die de probe terugstuurde naar de Aarde.

Het terrein op Titan Kaart van Titan Landschap van Titan

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.