Tijdens het aan­vanke­lijk inter­es­sante maar uitein­delijk oer­saaie gast­col­lege van Wim Van­derk­er­ck­hove moest ik denken aan een blog­a­r­tikel dat ik vorige week onder ogen kreeg. De tekst en research waren van de hand van Marc Spruyt, de enige echte blok­watch­er.

Het artikel in kwest­ie behan­delde de herkomst van het nieuwe logo van de extreem-rechtse par­tij Vlaams Belang. Het belan­grijk­ste stuk­je tekst van het artikel wil ik jul­lie graag even lat­en lezen:

De leeuw die het Vlaams Belang gebruikt om zich een mod­ern ima­go aan te meten, blijkt in werke­lijkheid ontleend aan het Sint-Maartens­fonds en Were Di. Twee organ­isaties die geworteld zijn in de col­lab­o­ratie en het warm houden van de erfe­nis daaraan. Als sym­bol­iek kan dat tellen. Zou het Vlaams Belang dan toch geen afscheid hebben genomen van het fas­cisme?

Om zijn bew­erin­gen te staven heeft Marc Spruyt er ook meteen enkele afbeeldin­gen bij gezocht. De gelijke­nis is com­pleet.

Vlaams Belang logo
Het Vlaams Belang
Berkenkruis
Berkenkruis: maand­blad van de oud-oost­frontstri­jders
Were Di
Were Di rouwdag op 21 juli

Geen verandering

Na de hele kwest­ie met de domein­naam en de metatags op de nieuwe web­site is dit het zoveel­ste teken aan de wand dat het ex-Vlaams Blok nog geen haar veran­derd is. Dat wil de extreem-rechtse mede­mens ook niet, want moest dit een volledig nieuwe par­tij zijn dan zou de par­tij haar sub­si­dies ver­liezen:

Als het Vlaams Belang een nagel­nieuwe par­tij is, en niet zomaar het Vlaams Blok met een andere naam, dan heeft ze geen recht op Vlaamse sub­si­dies, zeggen juris­ten van het Vlaams par­lement.1Het Nieuws­blad, Eigen geld eerst, 24 novem­ber 2004.

In dat geval moet de par­tij “tot na de vol­gende Vlaamse verkiezin­gen wacht­en om geld te kri­j­gen.“2Het Nieuws­blad, Dewin­ter vreest voor de toekomst van zijn ‘nieuwe’ par­tij, 24 novem­ber 2004.

Twee mogelijkheden

Vol­gens mij moeten zij hier dus kiezen tussen:

  1. Opnieuw een vero­ordel­ing kri­j­gen.
  2. Haar sub­si­dies ver­liezen.

Geen pret­tig vooruitzicht voor hen — ikzelf moet er toch een klein beet­je mee lachen. :-)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

  1. Het voltooid deel­wo­ord van veran­deren is “veran­derd” met een d en dus niet “veran­dert” met een t. Dat mensen er tegen­wo­ordig niet meer in sla­gen ele­men­taire spellingsregels toe te passen baart mij meer zor­gen dan waar het VB zijn logo gevon­den heeft. (Mijn hob­by is overi­gens anon­iem zagen over spellings­fouten zon­der op de eigen­lijke inhoud te let­ten.)

  2. Het lachen zal u wellicht inmid­dels wel ver­gaan zijn, de sub­si­dies stromen immers bin­nen net als tevoren. En daar moet ik nu weer OM lachen.

    1. Helaas pin­dakaas. Het VB doet zich nog steeds voor als salon­fähig. Ik kan enkel tevre­den zijn dat hun scores bij de laat­ste verkiezin­gen telkens ver­min­der­den. Extrem­isme zal wel nooit verd­wi­j­nen, maar zo’n mar­gin­alis­er­ing van het zwart-wit denken is goed om weten.

      1. Zev­er, com­plot­ten zien is gemakke­lijk en dit zijn leuke linken die gelegd wor­den maar bij mijn weten is dat teken nog steeds de Vlaamse leeuw

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *