Het gezicht der tijd

Doorheen hun lev­en veran­deren mensen. De effecten daar­van zijn duidelijk zicht­baar. Met oude foto’s kun­nen we nog wel eens terug­denken aan hoe we vroeger zelf waren. Wan­neer je er enkele naast elka­ar legt kri­jg je al een beet­je zicht op je eigen evo­lu­tie.

Diego Gold­berg en zijn vrouw Sussy bedacht­en bij­na der­tig jaar gele­den een zeer orig­inele manier om hun eigen lev­ensloop in beeld te bren­gen. Het Argen­ti­jnse kop­pel neemt ieder jaar, op 17 juni, een foto van ieders aangezicht. Of zoals zij het zelf zeggen: “We pho­to­graph our­selves to stop a fleet­ing moment, the arrow of time pass­ing by.”

Op hun web­pag­i­na kri­jg je per jaar een mooi overzicht van hoe deze mensen veran­deren. Zo nu en dan zie je een nieuw gezicht opduiken, dat dan mee evolueert. Mooi gedaan, en zek­er het proberen waard. Hieron­der staan de foto’s van drie jaren, om de andere foto’s van 1976 tot 2004 te bek­ijken zal je zelf moeten langs­gaan.

Gezicht der tijd in 1984

Gezicht der tijd in 1994

Gezicht der tijd in 2004

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.