Het Filmfestival

Mor­gen begint in Gent het 32ste Inter­na­tionale Film­fes­ti­val van Vlaan­deren-Gent.

Filmfestival Gent 2005Vol­gens de intro­duc­tie ligt de focus van het fes­ti­val dit jaar op de Rus­sis­che cin­e­ma en het them­ma Cin­e­ma en Activisme. Drie wereld­premières, twee inter­na­tionale pre­mières en acht Europese pre­mières prijken op de fes­ti­valaf­fiche. Bek­ende gas­ten zijn o.a. David Cro­nen­berg (‘Crash’), Vig­go Mortensen (‘LotR’), Fran­cois Ozon (‘8 femmes’), Jeanne More­au (‘Jules et Jim’) en Mike Leigh (‘Vera Drake’).

Bijkomende infor­matie kan je terugvin­den op het offi­ciële Film­blog en bij Telenet. Afs­luiten doet het fes­ti­val op 22 okto­ber met Die Bluthochzeit, de nieuw­ste film van Dominique Derud­dere.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.