Joseph RatzingerDe nieuwe paus is gekozen: het werd Kardinaal Joseph Ratzinger. In en om het Vaticaan heerst tevredenheid, en zeker bij de leden van zijn fanclub. Er waren ‘slechts’ vier stembeurten nodig om de nieuwe paus aan de duiden. Iets voor 18 uur was er witte rook te zien, om 18.05 uur begonnen de klokken te luiden.

Ratzinger is de eerste Duitse paus in ruim vijfhonderd jaar, sinds Adrianus VI overleed in 1523. Hij wordt gezien als een overgangsfiguur, ook door zijn leeftijd. Kwestie hoelang hij zal aanblijven, want ik meen mij te herinneren dat Ratzinger Benedictus XVI een der oudste kandidaten was. Voor je het weet zitten we opnieuw met een drie-pausen jaar.

Hij is die nieuwe paus eigenlijk? In 1927 werd hij geboren te Markt am Inn in Beieren. Op twaalfjarige leeftijd begon hij aan zijn priesterstudie aan het seminarie. In 1943 werd hij, net als de rest van zijn klas, ingezet bij het luchtafweergeschut. Het jaar daarop werd hij soldaat bij de Wehrmacht (huidige Bundeswehr).
Bij Struikgewas.be wordt zijn minderjarige deelname aan WOII met enige kritiek ontvangen, naar aanleiding van een artikel uit april 2005. “Als het Vaticaan het Christelijk geloof helemaal wil gaan ridiculiseren en ten gronde wenst te richten, dan hebben de kardinalen vandaag de juiste beslissing genomen”, zo schrijft Dominiek.
In maart 1977 werd Ratzinger tot aartsbisschop van München en Freiburg gewijd. In juni van dat jaar werd hij tevens kardinaal. Op 25 november 1981 werd hij prefect van de Congregatie van de Doctrine van het Geloof, de voormalige Heilige Inquisitie. Begin dit jaar tipte de The Times Kardinaal Ratzinger als één van de mogelijke opvolgers van Paus Johannes Paulus II.

Hij nam de naam Benedictus XVI aan. De vorige paus met de naam Benedictus was Paus Benedictus XV, de paus die ijverde voor vrede tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook vrede wist te brengen onder de diverse stromingen in de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk wil Benedictus XVI in zijn voetsporen treden.
Netsensei heeft zo zijn bedenkingen: “De man is immers zowat de verpersoonlijking van de strenge conservatieve strekking in het Vaticaan. Een theoconnoemen ze zo iemand. In het verleden kozen behoudsgezinde pausen eerder voor Pius als alter ego. (…) Ratzinger wil terugkeren naar de bron van het geloof. Spiritualiteit voor alles. Als behoeder van het geloof – of beter: de orthodoxie of zuiverheid van de leer – onder Johannes-Paulus II kent hij daar alles van. De keuze van de naam is dus allerminst verbazend.”

(Update) bij De Derde Belg kan je een knappe tekening vinden van deze gebeurtenis.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.