André Léonard

Zo’n 70% van de Vlaamse priesters kunnen zich niet vinden in het beleid van aartsbisschop Léonard. Inhoudelijk zitten ze niet op dezelfde lijn. Dat blijkt uit een enquête van De Standaard, waar een derde van de Vlaamse priesters aan heeft meegewerkt.1De Standaard, Priesters vallen Leonard af, 19 februari 2011.

Enquête-resultaten

  • Opvallend is wel dat zo’n 90% van de priesters zegt het celibaat na te leven, maar dat zo’n driekwart pleit voor de afschaffing ervan.
  • Ongeveer 70% vindt dat ook vrouwen priester moeten kunnen worden.
  • Het overgrote deel van de priesters stelt ook dat de vele verhalen over misbruik geen invloed hebben gehad op het kerkbezoek. (Dat was voordien al dramatisch laag?)

Léonard zelf, die bekend staat om zijn conservatieve standpunten, vindt niet dat er sprake is van een breuk tussen de top van de Kerk en priesters. “Tot nu toe heb ik alleen positieve ervaringen met de basis”, klinkt het bij Léonard.

Mening

Wanneer ik deze resultaten lees stel ik mij toch vragen bij de katholiek-heid van onze priesters. De basis lijkt zich minder vast te houden aan de Rooms Katholieke dogma’s en eerder te evolueren in de richting van een grotere, christelijke beweging die meer gelijkenissen heeft met het protestantisme, anglicanisme en zelfs orthodoxe geloof.

Nog enkele decennia van wereldvreemde Léonards, en de Westerse en Oosterse Schismas zijn helemaal opgelost…

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.