Moest ik er zelf wat meer van kun­nen (en niet zoveel werk hebben), dan zou ik zek­er een inzend­ing ops­turen naar deze wed­stri­jd bij Worth1000.com.

“Depict the world com­plete­ly over­run by logos, adver­tise­ments and stores in the most unex­pect­ed places. Put ads, logos and/or stores in the most unex­pect­ed areas you can think of (i.e. the Sphinx in Egypt wear­ing Ray­Ban sun­glass­es, or a Taj Mahal McDon­alds).”

Het lev­ert alvast enkele bij­zon­der amu­sante plaat­jes op.

Corporate Takeover

Par­o­die op Iwo Jima, een zware slag tij­dens de Tweede Werel­door­log.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.