Ekskjoews mie

General American EnglishKlein test­je voor tussendoor: What Kind of Amer­i­can Eng­lish Do You Speak?

Your Lin­guis­tic Pro­file:
65% Gen­er­al Amer­i­can Eng­lish
25% Yan­kee
10% Dix­ie
0% Mid­west­ern
0% Upper Mid­west­ern

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.