Gratis parkeren in AntwerpenDat rijbe­wi­js is onder­tussen bij­na twee maan­den bin­nen. We schi­eten goed op. Na eerdere autorit­ten naar Aken en Gent is het dit week­end opnieuw tijd om nog eens iets moeil­ijks te proberen. Samen met lief staat er een trip naar Antwer­pen en Meche­len op de agen­da. Want het zijn sol­den, en ik zoek al maan­den naar nieuwe schoene­nen.

Gaan winkelen

De rit naar Antwer­pen is niet moeil­ijk. Wat zou er dus ver­keerd kun­nen gaan? Dan maak ik me meer zor­gen om het vin­den van een par­keer­plaats. Antwer­pen is geen stad waar ik goed mijn weg ken — dat in tegen­stelling tot mijn stu­den­ten­stad Gent. Vol­gens het inter­net zijn er lang­sheen de Meir min­sten 10 plekken om je auto kwi­jt te rak­en. De kans is echter groot dat die park­ing alle­maal bezet zijn.

De stad Antwer­pen is toch goed verte­gen­wo­ordigd in web(log)land. Wie kan hier wat advies mis­sen? Waar kan ik mijn auto gratis park­eren in Antwer­pen? Want voor een keer is de trein geen geldig alter­natief.

Gratis parkeren in Antwerpen

(Gratis) parking in Antwerpen

Eigen­lijk dom van mij om niet wat verder te zoeken. Want makke­lijk­er dan dit kan het eigen­lijk niet.

 1. Lin­k­eroev­er is veruit de goed­koop­ste park­ing. Een hele dag park­eren voor nul euro. Met een directe tram­li­jn sta je bin­nen 5 minuten op de Meir en andere winkel­strat­en. Hand­ig toch?
 2. De Kaaien zijn een ander alter­natief, al is die park­ing nogal ver van het cen­trum. Wie veel koopt zal dus lang mogen wan­de­len met die zware winkeltassen.
 3. Wil je toch betal­en? Bek­ijk dan deze web­site met alle par­keer­garages in Antwer­pen: parkereninantwerpen.be.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

29 reacties

 1. De beste manier om naar een shop­pingdag­je in antwer­pen te gaan is via lin­k­eroev­er. Dan de metro in het Fred­erik Van Eeden­sta­tion en twee haltes verder zit je op de meir. Makke­lijk­er kan haast niet en alti­jd plaats voor de trouwe vier­wiel­er.

 2. Of rij via de lin­k­eroev­er de koni­j­nen­pijn door (waasland­tun­nel). Ga dan richt­ing Meir, en juist voor de brug linksaf. En je komt automa­tisch terecht aan de ‘van dijck’ park­ing. En als je weet dat de park­ing in een van de zijs­trat­en van de meir ligt. Wel dat is alvast alti­jd mijn keuze. Maar k’zal wel al te laat zijn zek­er met deze tip. Goed­koop is het alle­maal niet : €2/uur. Dus ben je al vlug €10 kwi­jt. Dan is de metro via de lin­k­eroev­er miss­chien nog zo slecht niet. ;-)

 3. Wij park­eren alti­jd op de kaaien.
  Alti­jd plaats, via de Hoogstraat direct op de Grote Markt en dus vlak­bij Groen­plaats en Meir, gratis, alleen oplet­ten bij springtij ;-)

  1. Neen, niks gevon­den. Ik zal ze via het inter­net moeten bestellen. Maar dat park­eren is echt wel gelukt. Enkel een tramtick­et­je kopen en nog geen vijf minuten lat­er sta je al in hart­je Antwer­pen. Met de trein gaan zou natu­urlijk nóg beter zijn geweest, maar je kan niet alles hebben hé.

 4. Is de lin­k­eroev­er nog steeds de beste plaats om te park­eren?

   1. Is het nog steeds hand­ig park­eren op de lin­k­eroev­er?
    Is het ook vertrouwd daar je auto voor een nacht te lat­en staan?

 5. De park­ing aan lin­k­eroev­er durft op weekda­gen ook wel vol te staat, waar­door je lang moet zoeken vooraleer je je auto kwi­jt kan. Vaak bli­jven die auto’s een hele dag staan, omdat de chauf­feurs uit werken zijn…
  Niet alti­jd even hand­ig dus…

 6. Zolang je niets zicht­baar laat liggen en de auto slot­vast achter­laat, kan je hem bij­na over­al kwi­jt zon­der meer risi­co op inbraak.

  Het gratis park­eren is wel serieus teruggeschroefd; naar enkel de kaaien (voor zover ik weet) anno 2012.

  1. Op het Zuid is er ook nog steeds plaats, zolang er geen Sinksen­foor staat. Maar naar het schi­jnt zou men die park­ing naar de toekomst toe enkel toe­ganke­lijk willen mak­en voor de buurt­be­won­ers.

    1. Kakkers. Ze gaan nie­mand vin­den die zo zot is te betal­en voor park­eren langs de kaaien. In volle zon, zon­der bewak­ing en als je pech hebt spoelt uw auto weg. Me dunkt gaan ze daar achter­af nog spi­jt van hebben.

 7. Vol­gens wat ik gelezen heb, ver­huizen de bescher­mingsmuren meer naar de Schelde toe; bouwt men alles onder­gronds en moet men daarom de kosten terug ver­halen op de burg­er. Er zou hele­maal geen boven­grondse par­keer­mo­gelijkheid meer zijn…

 8. Dus als ik vri­jdag­mor­gen aankom aan lin­k­eroev­er kan ik daar nog 3 dagen park­eren of niet?? :D

 9. Je kan meestal ook gratis park­eren op het Steen­plein, hart­je Antwer­pen. Dat zit zo: je rijdt het Steen­plein op, tot het eind. Vaak staan aan het eind 3 paalt­jes en een ver­bods­bord, dus verder kan niet. Maar telkens als een stads­be­di­ende een pak­je moet aflev­eren op het Steen, dan wordt dat mid­den­ste paalt­je eruit gehaald… en kan je gratis verder rij­den en park­eren. Het duurt weer even voor een andere attente stads­be­di­ende dat opmerkt, en het mid­den­ste paalt­je wer wordt opgezet. Intussen kan je dagen of weken gratis park­eren…!

 10. Pff ik vin­dt dat betal­en voor een paar par­keer­plaat­sen maar niets .Waar is de goeie oude tijd toen men nog over­al kon staan. Nu betal­en­we om die man­nen
  van Gapa hun loon te betal­en en eigen­lijk brengt alles toch niets op .En als je 10 km meer moet ron­dri­j­den om een park­ing te vin­den dan heb je toch veel meer kool­manox­ide in de lucht geblazen niet.

 11. Gis­teren mid­dag was onze auto weggesleept, zon­der waarschuwing, geen par­keer ver­bod toen we de auto daar par­keer­den op zater­dag tussen 10.45–11.00.
  Maar toen we de auto gis­teren, zondag begin mid­dag gin­gen ophalen, grote schrik! Auto weg! Nu wel ver­bods­bor­d­jes en wegge­waaid rood lint, omgevallen hek.…
  Het was een geweldig week­end­je in deze mooie stad, maar nu wel een heel duur week­end en met een bit­tere nas­maak.….

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *