Gangnam StyleHet suc­ces van Gang­nam Style bli­jft maar voort­duren. Sinds enkele weken is Psy werel­drecord­houd­er van het meeste likes én views op YouTube. Ook de gigan­tis­che hoeveel­heid par­o­dieën en mashups bli­jft maar aan­groeien. Er lijkt wel een Gang­nam Style voor ieder seizoen, met wis­se­lend suc­ces.

Gangnam Busters

Tij­dens Hal­loween kon je geni­eten van deze heer­lijke mix van de eight­ies film ‘Ghost­busters’. Die beat past per­fect! Plus het is natu­urlijk gewoon leuk om Ghost­busters nog eens terug te zien. :)

Zwarte Pieten Stijl

Voor Sin­terk­laas bracht Par­ty Piet Pablo een eigen Ned­er­landse Gang­nam Style uit. Geen let­ter­lijke ver­tal­ing. Wel een instant hit bij onze noorder­bu­ren.
https://www.youtube.com/watch?v=LurEuv7LjMU

Last Christmas

Voor deze witte Ker­st­mis haalde Pao­lo Mon­ti de zeem­zoe­terige stem­men van Wham vanon­der het stof voor deze ges­laagde ver­sie van Last Christ­mas, Gang­nam style. Ik kri­jg meteen zin om mijn jas aan te trekken en een sneeuw­man te mak­en buiten. Aan de tem­per­a­turen zal het niet sche­len want het KMI voor­spelt van­nacht ‑5°C.
https://vimeo.com/54526179

Call Me Maybe

Wat kri­jg je wan­neer je twee zomer­hits met elka­ar kruist? Juist ja: een gedrocht dat tegelijk hilar­isch en scary werkt. Leuk om te zien hoe Car­ly Rae Jepsen en Psy tegelijk op het podi­um staan.
https://www.youtube.com/watch?v=Co4Rsne-KD4

Han Solo Style

Elf sec­on­den is net genoeg om ons te doen lachen met deze clip uit Star Wars waar Han Solo tev­ergeefs probeert deze oor­wurm te verdel­gen. “The force is strong in this one!” En Psy heeft ook wel wat weg van Darth Vad­er…

Чида-Гоп! Style

Nog buite­naardser is deze Oost-Europese ver­sie. De Oekraïnse komiek Ver­ka Ser­duch­ka draait een serieus stuk folk door de saus en heel even waan ik me op Eurosong.

Styleships

De alomte­gen­wo­ordi­ge Nic­ki Minaj moest ook haar gang gaan, wat resul­teerde in deze min­der ges­laagde com­bi­natie met haar eigen num­mer Star­ships.
https://www.youtube.com/watch?v=-PHHCLh3fFg

Gangnam Shufflin’

Die van LMFAO waren alti­jd al goed in feestjes bouwen. Dit is meer van het­zelfde, maar dan een ver­snelling hoger. “Every day, Gang­nam Style!”

Moves like Jagger

Min­der debiel en meer dans­baarder is deze ver­sie van Moves Like Jag­ger door Maroon 5. Voor de rest wens ik geen woor­den vuil te mak­en aan Adam Levine en con­soorten.

Ultimate mashup

Kan je niet kiezen? Can’t decide which ‘Gang­nam Style’ video to watch today? No prob­lem! YouTu­ber Patrick Peris has done all the hard work for you and put togeth­er this mash-up of all the best trib­utes, par­o­dies, flash mobs, sketch­es and shows — plus the Psy orig­i­nal — from the first five months.

NASA Johnson Style

Stu­den­ten bij NASA maak­ten deze video “to inform the pub­lic about the amaz­ing work going on at NASA and the John­son Space Cen­ter.” De clip werd opgenomen naast de vele raket­ten en sim­u­la­toren in in Hous­ton, Texas.

Welke ver­sie kri­jgt jouw voorkeur? Zelf nog ideeën voor een toekom­stige mashup?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *