Digitale camera

Wij zijn van plan een dig­i­taal foto­toes­tel te kopen. Thuis hebben ze er al een­t­je, maar vol­gens ons zou het fijn­er zijn om er zelf over te beschikken. Uit de Fnac hebben we een boek­je met een test van aller­lei toestellen.

Voor mij is het belan­grijk dat het het resul­taat — de foto zelf dus — nog te pruimen is. De rest kan je alti­jd bijw­erken met de com­put­er. Wat vooral telt is dat het toes­tel snel genoeg is om op 1–2‑3 een actieshot te kun­nen nemen. Het toes­tel dat thuis ligt lev­ert pri­ma foto’s, maar wan­neer je vijf sec­on­den op de knop moet bli­jven drukken en ook nog eens je ‘doel­wit’ dient te vol­gen, dan is dat niet zo pret­tig en de foto’s dur­ven al eens mis­lukken.

Dit zijn de toestellen die doorheen onze selec­tie zijn ger­aakt:

  • Fuji FinePix F10: beet­je duur, maar vol­gens de Fnac pri­ma kwaliteit (€364)
  • Kon­i­ca Minol­ta Dim­age X50: com­pact, snelle opstart­ti­jd (€349)
  • Olym­pus µ mini Dig­i­tal S: ook goeie score, en leuke look (€333)

Heeft iemand hier enige ervar­ing mee? Zijn die enigzins de moeite? Waar kan je best op let­ten? Hoe zit het met geheugenkaarten? Zoveel vra­gen, zo weinig ken­nis.

Red Samsung Digimax V10 (by unknown)

Update: Gis­teren zijn we thuis­gekomen met een hele stapel boek­jes van aller­lei verkop­ers. Zo kwa­men we nog een super koop­je tegen: Sam­sung Digi­max v10 (€389) met 128 MB geheugen, twee bat­ter­i­jen, een lad­er en een tas­je. De tech­nis­che spec­i­fi­caties van het ding zijn ook niet slecht.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.