Mary MeekerMary Meek­er van KPCB deed een update van haar jaar­lijkse inter­net trends overzicht voor 2016. Daarin puur ik iedere keer opnieuw enkele waarde­volle inzicht­en, die me helpen beslissin­gen te nemen in mijn dagelijks werk. Hier alvast de 5 inzicht­en die mij het meest inspireer­den. Op zich zijn alleen al de glob­ale macro-economis­che trends hele­maal vooraan de pre­sen­tatie jouw tijd waard om te lezen. Nog een inspir­erende don­derdag verder.

1. Generation Y

“Clients and prospect born 1981–1999 pre­fer to be con­tact­ed per web chat, social media and inter­net. Every­one old­er still prefers tele­phone.”

Uitdag­ing: hoe zal jouw bedri­jf rea­geren op deze veran­derende vorm van com­mu­ni­catie? (Zie vooral slides 73 en 107.)

2. Video

“In com­mu­ni­ca­tion, video and images shared are grow­ing as a means of sto­ry­telling; cre­ators, con­sumers, and adver­tis­ers are tak­ing part.”

Uitdag­ing: wat zal de eerste indruk en ervar­ing zijn van Mil­len­ni­als met jouw bedri­jf? (Zie vooral slides 76, 78, 74 en 73.)

3. Voice

“More effi­cient and often more con­ve­nient than typ­ing, voice-based inter­faces are ramp­ing quick­ly and cre­at­ing a new par­a­digm for human-com­put­er inter­ac­tion.”

Uitdag­ing: wat zal de impact zijn op het aan­tal web­site bezoek­ers van jouw bedri­jf? (Zie vooral slides 114, 121 en 124.)

4. Mobility

“Trans­porta­tion is being re-imag­ined, as the rise of car com­put­er­i­za­tion, autonomous dri­ving, and shar­ing trans­form our under­stand­ing of mobil­i­ty.”

Uitdag­ing: hoe zal jouw bedri­jf omgaan met deze alter­natieve vorm van trans­port? (Zie vooral slides 135, 138 en 139.)

5. Privacy

“The pro­lif­er­a­tion of data gen­er­at­ed by a mul­ti­tude of devices has fos­tered tremen­dous busi­ness oppor­tu­ni­ty, but pri­va­cy con­cerns abound.”

Uitdag­ing: wat voor effect zal deze beperk­ing hebben op de per­son­alis­er­ing van mar­ket­ing voor jouw bedri­jf? (Zie vooral slides 209 en 210.)

 

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *