De krab met de gulden scharen (1947)In zijn recente ver­film­ing van Kuif­je baseerde Steven Spiel­berg zich onder andere op het 9de album De krab met de gulden scharen van Hergé. Maar wist u dat er ook al een eerdere, veel oud­ere ver­film­ing bestond van dat ver­haal? Allé ja, ver­film­ing is een groot woord. Het gaat eerder om een soort ani­matie met pop­pen. Maar dat maakt deze presta­tie uit 1947 niet min­der boeiend.

The crown­ing jew­el of all Tintin adap­ta­tions is the The Crab with the Gold­en Claws hand­ker­chief pup­pet extrav­a­gan­za by Hergé’s friend Claude Mis­onne and her hus­band João B. Michiels.

Splen­did and bor­ing, so abstract­ed, this stop motion tour de force man­aged to be a scrupu­lous, if non-inven­tive, dupli­ca­tion of the com­ic, filled with won­der­ful voice per­for­mances, hor­ren­dous stock shots, and plagued by severe bud­get prob­lems.

The movie was shown only once in the­aters, in Decem­ber, 1947, in front of two thou­sand kids.

The film was seized next morn­ing by the jus­tice, because the adap­ta­tion fees wee nev­er paid.

The movie has now achieved cult sta­tus as the first Bel­gian ani­mat­ed fea­ture, a vision­ary pre­cur­sor in stop motion his­to­ry.

Bron: Every Tintin Adaptation—And How Spiel­berg Stacks Up.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *