Clickx-blog van de week

Internet www webDaarstraks gevon­den in mijn elek­tro­n­is­che brieven­bus:

Beste

Bij jouw blog bleven we deze week even hangen… en we hebben hem meteen tot blog van de week gebom­bardeerd in onze eClickx nieuws­brief! Wan­neer je bezoek­er­saan­tal ineens bokken­spron­gen maakt, dan weet je van­waar al die mensen komen.
Blog zo verder, en nog een gelukkige ver­jaardag!

Met vrien­delijke groeten
Clickx Mag­a­zine

Ik was eerst serieus ver­schoten maar vind het nu wel een eer. Voor de lez­ers van die Clickx nieuws­brief is er deze post waarin zij hun com­men­taar en bedenkin­gen kwi­jt kun­nen. Eventuele sug­gesties zijn immers alti­jd welkom. Dank u.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.