Bush wanted posterHet lokaal waar ik nu nor­maal­gezien les zou moeten hebben was totaal ver­lat­en en daarom zit ik thans in de pc-klas, mijn ocht­endlijke por­tie nieuws op te snuiv­en. Bij­na viel ik van m’n stoel (van het lachen) toen ik bij CNN het vol­gende artikelt­je las met als hoofdti­tel: “Bush arrest­ed in Cana­da for war crimes”. Wat is dat nu? Is dit echt?! Bestaat er dan toch nog een land waar de poli­tieke lei­ders hun gezond ver­stand gebruiken in plaats van hun gut feel­ing?

Nadat het ini­tiële lachen over was ben ik toch even­t­jes gaan onder­zoeken of het artikel wel betrouw­baar was. Zo kwam ik via Slate al gauw bij het oor­spronke­lijke artikel. De titel van deze pag­i­na zegt eigen­lijk al genoeg: het begint met een “p” en eindigt met “olit­i­cal satire”. Het leek heel even te mooi om waar te zijn…

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.