Enkele weken gele­den bestelde ik een lad­ing boeken bij Bol.com, een Ned­er­landse web­winkel. Vlotte bestelling en betal­ing. Omdat niet alle boeken in voor­raad waren kwa­men de meeste pak­jes alle­maal apart aan. Meestal was ik thuis om m’n lev­er­ing in ont­vangst te nemen. Andere keren trof ik ’s avonds thuis dit tafer­eel aan.

Postzending op brievenbus

Zo’n pakket­je open en bloot bovenop je brieven­bus vin­den is uit­er­aard niet de bedoel­ing. Geen idee hoeveel uren dit er zo stond, maar de eerste de beste pas­sant had het zo kun­nen meegraaien.Volgens de verkoopvoor­waar­den had men bij mijn afwezigheid een tweede keer moeten terugkomen in plaats van het op straat achter te lat­en. Nu goed, deze keer had ik chance.

Min­der geluk op 24 novem­ber. Via de web­site van Bol kon ik via het bestel­num­mer de track­ing sta­tus van mijn lev­er­ing vol­gen. En daar ston­den twee boeken aangegeven als ‘Bezorgd’ op een tijd­stip waar ik zelf niet thuis was. Fuck­erde­fuck! Mijn lev­er­ing was gepikt.

Meteen een mailt­je ges­tu­urd naar de helpdesk om mijn beklag te doen. Die klacht veran­derde al gauw in een doorschuiv­en van de schuld naar de lever­anci­er, Post.nl. Maar om bij de Ned­er­landse Post een klacht in te dienen moet je een account mak­en op hun web­site en als Belg kan dat niet.

Twee weken en ettelijke mails lat­er waren de boeken van Mar­tin Lind­strom nog steeds ner­gens te bespeuren, kreeg ik geen antwo­ord omtrent mijn ver­loren zend­ing en was er geen terug­be­tal­ing in zicht. Mij leek het niet meer dan nor­maal om een tweede lev­er­ing te kri­j­gen van Bol zodat ik alvast mijn boeken had; de kosten moest Bol dan maar recu­per­eren bij hun vaste lever­anci­er. Dit voor­val was wellicht niet de eerste keer.

Maar schot in de zaak kwam er niet.

Tot­dat ik de tele­foon nam en gewoon zelf belde. Meteen een vrien­delijke dame aan de lijn die de sit­u­atie hele­maal begreep, de boeken als ‘Ver­loren’ mar­keerde en een terugstort­ing van het bedrag zou organ­is­eren. Niet ideaal want nu moest ik ze opnieuw bestellen en wacht­en, maar m’n cen­ten heb ik ten­min­ste al terug.

En die boeken? Tja. Die kun­nen nog wel even wacht­en tot het stapelt­je met negen andere ongelezen exem­plaren van m’n nachtkast­je is verd­we­nen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

  1. Teke­nen voor ont­vangst is wat ik van iedere betaalde lev­er­ing verwacht. Dan is er ten­min­ste zek­er­heid en gaat er ook niks ver­loren. Zomaar een lev­er­ing door de deur naar bin­nen gooien is geen oploss­ing. En het op de stoep achter­lat­en wan­neer de brieven­bus te klein is ook niet. Maar alles is toch nog beter dan deze com­put­er­lev­er­ing van FedEx. http://youtu.be/PKUDTPbDhnA

 1. Wow verve­lend zeg! Dit hebben wij nog nooit meege­maakt met Bol.com (gelukkig). Is tot nu toe met bezor­gen in ieder geval goed gegaan. Alleen met betal­ing is wel een fout gegaan, dat de bestelling heel laat pas kwam en je daar­door niet meer kon annuleren en ergens anders kon halen. We doen het daarom nooit meer meteen betal­en maar pas achter­af!

  1. In principe ligt die foute lev­er­ing niet aan Bol, maar aan de post. Maar als de post m’n zend­ing kwi­jt doet dan kan ik moeil­ijk bij hun gaan kla­gen voor een terug­be­tal­ing of nieuwe boeken. Het was dan ook niet meteen duidelijk waarom de e‑mail helpdesk me richt­ing post stu­urde om dit op te lossen, van het kast­je naar de muur. De uitein­delijk oploss­ing is niet ideaal maar laat dat een les voor me zijn. :-)

 2. Zo heb ik ooit eens een pak­je met kost­bare modelauto’s voor de deur gevon­den toen ik thuis kwam van’t werk.
  En een andere keer stond er een pak­je gewoon bovenop de brieven­bus. Nog te lui om tot aan de deur te lopen. :/
  Nor­maal moet de post­bode het pak­je bij de buren afgeven of het terug meen­e­men naar het postkan­toor en een brief­je in de bus steken met uit­leg. Zodat ik het de vol­gende dag kan gaan ophalen.

  1. Vri­jdag hebben ze blijk­baar om 11u een zend­ing niet kun­nen aflev­eren ter­wi­jl ik toch een hele dag thuis was. Blijk­baar zelfs te lui om gewoon op de bel te duwen. Ik heb zo’n ver­moe­den dat men vaak niet eens het pakket mee op ronde neemt en op voor­hand zo’n brief­je schri­jft. Wat heb je aan een pak­jes­di­enst die geen pak­jes lev­eren wil?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *