The Big Bang Theory

Een van mijn favori­ete series van de voor­bi­je jaren is The Big Bang The­o­ry. Deze komis­che sit­com over nerds Shel­don en Leonard en hun buurvrouw Pen­ny is onder­tussen al aan zijn zes­de seizoen toe.

De laat­ste weken maak­te ik er een goede gewoonte van om nieuwe aflev­erin­gen te bek­ijken samen met nog andere fans. In de Verenigde Stat­en komen de nieuw­ste episode uit op don­derdag. D wil zeggen dat je ze vanaf vri­jdag ook bij ons kan bek­ijken. Een leuke beloning voor een pro­duc­tieve week.

De voor­bi­je jaren heb ik geen enkele aflev­er­ing gemist. Dat bracht me op het idee om een top 10 samen te stellen. Ook als je geen ken­ner bent van de serie of per­son­ages kan je toch geni­eten van hun humor.

The Staircase Implementation

The Staircase Implementation

S03E22 — Leonard en Shel­don mak­en ruzie over de stand van de ther­mostaat. Om aan het gedoe te ontsnap­pen trekt Leonard zich terug bij Pen­ny en vertelt onder­tussen het ver­haal van hoe Shel­don en hij elka­ar leer­den ken­nen, hoe ze room­mates wer­den en waarom de lift nu pre­cies defect is.

The Lunar Excitation

The Lunar Excitation

S03E23 — De jon­gens ont­moeten Penny’s nieuwe, iet­wat min­der­be­gaafde vriend­je Zack. Vanaf hun dak vuren ze een laser­straal af op de Maan. Raj en Howard creëren een vals profiel voor Shel­don op een online dat­ing site. Geheel onverwacht ont­dekken ze zijn per­fecte match: Amy Far­rah Fowler.

The Adhesive Duck Deficiency

The Adhesive Duck Deficiency

S03E08 — Pen­ny gli­jdt uit bad en haar schoud­er schi­et uit de kom. Er is nie­mand anders in de buurt en dus moet Shel­don haar helpen. Onder­tussen amuseren Leonard, Raj en Howard zich in de woesti­jn. Ze gin­gen aan­vanke­lijk ster­ren kijken maar na enkele wietkoek­jes loopt het hele­maal mis.

The Alien Parasite Hypothesis

The Alien Parasite Hypothesis

S04E10 — Amy ont­dekt dat ze zich aangetrokken voelt toch Zack, het ex-vriend­je van Pen­ny. Raj en Howard hebben een dis­cussie over wie van hen de beste super­held zou zijn.

The Vengeance Formulation

The Vengeance Formulation

S03E09 — Shel­don besluit wraak te nemen op zijn col­le­ga Krip­ke. Howard wil Bernadette graag terug­win­nen zoekt (lees: fan­taseert) daarom raad bij Katee Sack­hoff van Bat­tlestar Galac­ti­ca.

The Euclid Alternative

The Euclid Alternative

S02E05 — Leonard moet tijdelijk de nacht­shift werken aan de uni­ver­siteit en daarom kan hij Shel­don geen lift meer geven. Shel­don besluit zelf zijn ver­vo­er te rege­len en vraagt hulp bij al zijn vrien­den. Dat loopt uit­er­aard totaal ver­keerd af.

The Bat Jar Conjecture

The Bat Jar Conjecture

S01E13 — De jaar­lijkse fys­i­ca wed­stri­jd is weer daar. Omwille van zijn onhebbe­lijke wange­drag zetten de vrien­den om Shel­don uit het team. Shel­don besluit wraak te nemen en schri­jft zich in met een eigen team van ver­vangers.

The Hot Troll Deviation

The Hot Troll Deviation

S04E04 — Shel­don en Raj mak­en ruzie op kan­toor. Howard schaamt zich wan­neer zijn vrien­den de ware reden ont­dekken van zijn relatiebreuk met Bernadette. Howard kri­jgt opnieuw raad van Katee Sack­hoff en George Takei.

The Panty Piñata Polarization

The Panty Piñata Polarization

S02E07 — Shel­don ver­bant Pen­ny uit het apparte­ment en de oor­log tussen bei­den escaleert al gauw. Wan­neer Howard en Raj ont­dekken dat de dames van America’s Next Top Mod­el in hun buurt verbli­jven gebruiken zijn de allernieuw­ste tech­nolo­gie om het adres op te sporen.

The Einstein Approximation

The Einstein Approximation

S03E14 — Shel­don beleeft slapeloze nacht­en door een fys­i­ca prob­leem dat hij maar niet kan oplossen. Hij raakt volledig geob­sedeerd en begint zich steeds vreemder te gedra­gen.

Welke is jouw favori­ete aflev­er­ing en waarom?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

  1. Dat maakt het dubbel zo lastig om te ont­dekken dat hun mid-sea­son break nog tot 3 jan­u­ari duurt. Een teas­er als deze mogen ze gewoon niet te lang uit­stellen!

   The Egg Sal­ad Equiv­a­len­cy (S06E12) — Shel­don gets accused of sex­u­al harass­ment at the Uni­ver­si­ty and winds up get­ting Leonard, Raj and Wolowitz in trou­ble.

   1. Ik denk door de per­son­ages. De humor ligt me hele­maal! King of Queens, Every­body Loves Ray­mond etc. dat ligt me niet. Miss­chien ben ik ook wel niet de doel­groep ervan. Maar ik vind niks erg­ers dan Two and a Half Men.

 1. Mijn favori­ete episode is “Mod­ern War­fare”, oops ver­keerde show. sry, ik heb Chang­ne­sia.

  Us real geeks don’t like to mix our wine with our beer!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *