BibliotheekVanmor­gen begon de week van de bib­lio­theek. De fold­ers en posters die deze lit­eraire week aankondig­den beloof­den voor van­daag een heuse ‘ver­wendag’. Alle ontlenin­gen zouden gratis zijn. Nu, boeken en tijd­schriften zijn sowieso al gratis, maar voor muziek en films betaal je respec­tievelijk twintig en vijftig euro­cent. Aangezien het een rustig week­end beloofde te wor­den wilde ik een kleine voor­raad films inslaan om de koude avon­den wat aan­ge­namer te mak­en.

Omdat bij ons de bib op zater­dag enkel in de voormid­dag open is was ik al vroeg uit de veren. Toen ik toek­wam met m’n fiets waren de deuren nog niet open. Bin­nen scheen wel al licht, en ik zag bek­ende gezicht­en met taart en koffie rond­lopen. Lekker. Had ik uit een of ander boek­je nog een spe­ciale bon meege­bracht, dan had ik ook nog kun­nen reke­nen op spe­ciale koelka­st­mag­neten.

Jam­mer dat ik zo geen bon had, maar de gratis films zullen dat ongetwi­jfeld com­penseren. Hier alvast een kort overzicht van wat ik mee­bracht, in willekeurige vol­go­rde. Een korte besprek­ing vol­gt lat­er nog.

 1. The Yes Men (2003). Inter­es­sant con­cept en ver­haal, alleen spi­jtig dat de uitwerk­ing op niet veel trok. Ik had meer verwacht.
 2. The Shaw­shank Redemp­tion (1994). Staat niet voor niets hoog aangeschreven in de meeste film­li­jst­jes. Passende muziek, fijne ver­tel­stem van Mor­gan Free­man. en een passend einde.
 3. Hitch (2005). Een flets ver­haal. Je zou het kun­nen vergelijken met ‘What Women Want’, maar dan zon­der de muziek van Sina­tra.
 4. Kin­sey (2004). Zo grap­pig wat mensen elka­ar vroeger alle­maal wijs­maak­ten over seks.
 5. Jar­head (2005). Een frus­tr­erende film over een oor­log die uitein­delijk weinig uithaalde en een dece­ni­um lat­er werd voort­gezet.
 6. Solaris (2002). Sci­encefic­tion met als cen­traal the­ma een inter­es­sant psy­chol­o­gisch dilem­ma. Erg mooi vor­mgegeven.
 7. Unit­ed 93 (2006). Een pakkende film die zich in real­time afspeelt. Je weet hoe het zal eindi­gen, maar dat maakt het niet min­der span­nend.
 8. Die Blechtrom­mel (1979).
 9. The Hours (2002).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

 1. Hmm, ik heb in Oos­t­ende die mag­neten gekre­gen zon­der bon af te geven, kvrees dat ze u wat voorgel­o­gen hebben (ofwel kri­j­gen ze die in Oos­t­ende gewoon niet kwi­jt) ;)

   1. Nee­nee, naast een mag­neet van bib­lio­theek is er een alfa­bet (26 lett­ters en een paar leestekens). Dus ’t is niet zo uit­ge­breid, je zou er meerdere moeten hebben om aan echte koelka­st­poëzie te doen ;)

 2. ‘The Hours’ vind ik nog steeds een schit-te-ren-de film. En ‘Unit­ed 93’ bli­jft voor mij nog steeds de beste 9/11 film tot nu toe.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *