Topless trampolining

Het moet een van de beste jobs ter wereld zijn. Als gezond­hei­ds- en veilig­heids­mede­werker staat Lars Lar­son in voor het wel­zijn van alle deel­neem­sters aan de Top­less Female Tram­polin­ing World Cham­pi­onships. Mmmm… the boun­cies.

Lars zorgt dat de gymza­al prop­er is, dat het sport­ma­te­ri­aal in orde is, dat de meis­je goed opwar­men alvorens te sporten en dat er zek­er genoeg propere hand­doeken zijn in de douch­es. Deze goede man is een echte held.

Lars Larson

Een job die veel con­cen­tratie vergt want de vrouwen sporten in weinig ver­hul­lende kledij. No touch­ies!

Topless Female Trampolining World Championships

Uit­er­aard is dit geen echte sport, maar een actie opgezet om borstkanker onder de aan­dacht te bren­gen. Of beter gezegd: borstkanker bij man­nen. Jep, dat leest u goed.

Man­nen hebben ook borsten, en kun­nen net zo goed als vrouwen borstkanker ontwikke­len. Het risi­co ligt ongeveer 1.000 keer lager, maar het gevaar bestaat wel.

Borstkanker bij mannen

Okto­ber is de jaar­lijkse maand tegen kanker en cen­traal staat het grote pub­liek bewust mak­en van de vele risi­co’s. Meer infor­matie over deze cam­pagne en borstkanker bij man­nen kan je vin­den bij  thebouncies.org en op het veel moeil­ijk­er te onthouden top­less female tram­polin­ing world championships.com.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *