Augemented Humanity

Robots en automa­tons zijn leuke gim­micks. En het lijkt aan­nemelijk dat een échte A.I. qua intel­li­gen­tie een aardig niveau boven de men­sheid uit­sti­jgt. Maar de echte ‘rev­o­lu­tie’ verwacht ik vooral bij onszelf. Het onder­w­erp bli­jft ontzettend inter­es­sant en rel­e­vant: slimme auto’s of slim­mere bestu­ur­ders? Daarom deel ik, na jaren twi­jfe­len, graag mijn pre­sen­tatie op Bar­camp Antwer­pen 2012.

PS: If you like this slid­edesk (in Eng­lish) and would like more infor­ma­tion about the video (in Dutch), feel free to leave a note in the com­ments below.

PPS: The phrase Homo Sapi­ens Aug­men­tis seems to have been coined by Derek Jen­nings in this unre­lat­ed sports arti­cle about the Super Bowl XLI.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *