Antwerpen Foursquare badgeSteun Antwer­pen op #4sqCities! Foursquare heeft een wed­stri­jd waar­bij ste­den hun must vis­its kun­nen opli­jsten. Inwon­ers van ste­den als Par­i­js, Lon­den, Barcelona en Berli­jn hebben al een eigen city badge. Wie incheckt op 5 plaat­sen uit die lijst kan deze badge unlock­en.

Hoog nodig dat Antwer­pen ook in dat lijst­je komt. Om alvast goed te begin­nen het ik de leuk­ste plekken in ’t Stad in een lijst gesto­ken: Antwer­pen does #4sqCities! De locaties in dit overzicht kun­nen jul­lie vrij bew­erken. Nieuwe plekken toevoe­gen kan ook. Spread the word!

Help mee en geef Antwer­pen een Foursquare badge!

Onze goede vrien­den in Gent zijn alvast pri­ma bezig. Deze actie van Amau­ry is een mooi voor­beeld om te vol­gen. Haar overzicht van Ghent for 4sqcities pres­i­dent kreeg zelfs de ste­un van burge­meester Daniel Ter­mont.

Ghent for Foursquare Cities President!

Zit je op Foursquare? Kom je uit Bel­gië? Kan jij nog aan­raders in Antwer­pen om toe te voe­gen? Fol­low dan deze lijst en help mee om hem uit te brei­den! Som­mige locaties hebben nog geen foto hebben of kun­nen een betere gebruiken. Wees dus niet cam­eraschuw en draag jouw steen­t­je bij. :)

Smi­jt het op Twit­ter. Deel het op Face­book. Sms het naar uw lief. En gebruik de short­link: https://4sq.com/tstad

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

11 reacties

 1. Ben er ook een smosblog.be-artikel over aan’t schri­jven. Good work Sti­jn!

 2. Dead­line was 23 maart, wat waren uitein­delijk de resul­tat­en?

  Trouwens, deed Brus­sel — als hoofd­stad van Bel­gië én Europa- niet mee? Ver­mits Brus­sel tevens de groot­ste stu­den­ten­stad is van Bel­gië, en omdat veel stu­den­ten foursquare gebruiken zou het in ieder geval toch een klein suc­ces zijn geweest :-)

  1. Gent was bij de win­naars en kri­jgt bin­neko­rt zijn eigen badge. Antwer­pen was er niet bij.

   1. Een nuance: Antwer­pen was er deze keer niet bij. Er komen nog ron­des, en we moeten gewoon beter ons best doen om er tij­dens de tweede ronde kei­hard bij te zijn! :)

 3. Leuk ini­ti­atief!

  Twee bedenkin­gen om onze kansen te ver­hogen.
  1. Een leuke naam. Bek­ijk andere city badges, die ref­er­eren onrecht­streeks naar de stad. Mokum voor Ams­ter­dam, La Ville Lumière voor Par­i­js.
  2. Een andere badge. De Stral­ende A is het offi­ciële logo van het stads­bestu­ur. Andere city badges doen dat niet. Waarom niets met Brabo of een hand?

  1. Hal­lo Tim­o­thy. Wat de badge betre­ft had ik aan­vanke­lijk ook al gedacht aan een witte hand. Iemand van de gemeente had al con­tact opgenomen om te melden dat het miss­chien zou moeten veran­deren indi­en er copy­right klacht­en waren. Voor­lop­ig hou ik de “A” voor herken­baarheid, maar op een offi­ciële ver­sie zou ik wel een witte hand zetten. Voor de naam zelf sta ik uit­er­aard open voor jouw sug­gesties. :)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *