Over social media en eenzaamheid

Gelukkig zijn is meer dan de afwezigheid van ongeluk. Daar herin­ner ik mezelf regel­matig aan. Social media kun­nen mensen dichter bij elka­ar bren­gen. Maar maakt dat opper­vlakkige con­tact wel echt gelukkig? Enkele jaren gele­den maak­te de VRT nog een reportage over a‑social media. Onder­staande afbeeld­ing sluit daar bij aan.

Communication and intimacy

Van­daag lees ik een artikel van Arthur C. Brooks over Love Peo­ple, Not Plea­sure. Daarin omschri­jft Brooks ditzelfde prob­leem.

Today, each of us can build a per­son­al lit­tle fan base, thanks to Face­book, YouTube, Twit­ter and the like. We can broad­cast the details of our lives to friends and strangers in an aston­ish­ing­ly effi­cient way. That’s good for stay­ing in touch with friends, but it also puts a minor form of fame-seek­ing with­in each person’s reach. And sev­er­al stud­ies show that it can make us unhap­py.

It makes sense. What do you post to Face­book? Pic­tures of your­self yelling at your kids, or hav­ing a hard time at work? No, you post smil­ing pho­tos of a hik­ing trip with friends. You build a fake life — or at least an incom­plete one — and share it. Fur­ther­more, you con­sume almost exclu­sive­ly the fake lives of your social media “friends.” Unless you are extra­or­di­nar­i­ly self-aware, how could it not make you feel worse to spend part of your time pre­tend­ing to be hap­pi­er than you are, and the oth­er part of your time see­ing how much hap­pi­er oth­ers seem to be than you?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *