Asociale Media

Duidings­maga­zine Terza­ke focuste deze week op social media en hun rol in onze maat­schappij. Vol­gens het VRT-pro­gram­ma zijn media als Face­book en Twit­ter “niet meer weg te denken uit onze wereld en ons (soci­aal) lev­en.”

Omdat ik zelf eerder van mening ben dat niets onver­vang­baar is leek het me wel een inter­es­sante reeks om te vol­gen. Daar stond dan weer tegen­over dat je hun organ­isatorische rol bin­nen bvb. de volk­sprotesten in de Ara­bis­che wereld niet kan misken­nen. De titel van de reeks, (A)sociale media?, stelt tot slot dat al deze online con­tent de men­sheid aso­ci­aal mak­en en “vervreemd­ing in de hand werken.”

Tij­dens iedere aflev­er­ing was het mogelijk om via Twit­ter te rea­geren met de hash­tag #terza­ketv, te con­verseren met @terzaketv en met pre­sen­ta­toren Lieven Ver­straete (@listraet) en Kath­leen Cools (@CoolsKat).

Alle afleveringen

Een overzicht van de aflev­erin­gen tussen maandag 18 en vri­jdag 22 april 2011.

Een revolutionaire rol

Geld verdienen met sociale media

Zijn we sociale media al beu?

 • Sociale media op school met Min­is­ter van Onder­wi­js Pas­cal Smet.

Sociale netwerken in het rouwproces

Verslaving of fatigue?

Nabeschouwing

Om heel eerlijk te zijn was ik een beet­je teleurgesteld na de eerste aflev­er­ing. Alles wat op het scherm aan bod kwam had ik eigen­lijk al eens eerder geho­ord. Dat ligt natu­urlijk meer aan mezelf dan aan wat anders, omdat het bij m’n job hoort. Ook vond ik de vra­gen bij wijlen iets te sen­sa­tion­eel, al kan je dat natu­urlijk wel verwacht­en van tele­visie. Boven­di­en leek de focus vooral te liggen op Face­book en Twit­ter, ter­wi­jl men volledig leek voor­bij te gaan aan YouTube en opkomende trends zoals Foursquare.

Achter­af heb ik me dan toch de bedenk­ing gemaakt dat deze reeks een nut­tige intro­duc­tie is voor leken die niet 24/7 met online media bezig zijn. Wat die doel­groep betre­ft was deze reeks waarschi­jn­lijk een waarde­volle eye-open­er.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

 1. Hand­ig, thnx, heb nog wat ‘in te halen’ …

  Wat Foursquare betre­ft, waar heb ik weer gelezen dat het al ‘op zijn retour’ zou zijn? Dat steeds meer gebruik­ers ‘afhak­en’. Nu, in media is alles wel ‘op zijn retour’ na de hype van het hoer­ageroep, niet? Hoe dik­wi­jls werd er al niet geschree­uwd ‘Blog Is Dead’? Is deze blog hier het bewi­js niet van het tegen­deel? En zijn we nu niet ver­webd of niet: je voet­druk op vele plaat­sen tegelijk in de grote Verknüp­fung, toch. De ene site vult de andere aan, toch: bloggen en twit­teren en loca­tion-based netwerken en face­booken en flick­eren en spo­ti­fyen (voor wan­neer?) en meer. Je kunt niet zon­der de ander.

  En wat mij betre­ft, nu haas(t)je rep je voor de paa­seieren, want wat ik zit ik hier te com­menten op dit vroege paa­su­ur ook: The Beau­ti­ful Real World wenkt!! Have a very nice week­end!

  1. Foursquare. Alhi­er begint het gebruik van Foursquare ook sti­laan te verve­len. De fase van “waw ik ben major van iets” werd al een tijd­je gele­den ver­van­gen door “pffff ik zal maar incheck­en zek­er?” Tegen­wo­ordig gebruik ik het vooral om te kijken wat voor inter­es­sante plekken er ron­dom me zijn als ik ergens nieuw ben. Dat, en routebeschri­jv­ing naar vrien­den die al ergens zijn. Vri­jda­gavond had­den we afge­spro­ken aan een ter­ras­je waar­van ik de naam niet wist. Gewoon even kijken waar m’n vriendin ingecheckt was en bin­go. We zien nog wel wat de toekomst brengt…

   “X is dead!” is al even over­bod­ig als “Y is de nieuwe Z‑killer!” en vooral gericht op sen­satie. Achter­af bli­jft alti­jd weer dat niets ooit hele­maal verd­wi­jnt en vele din­gen vooral naast elka­ar verder bli­jven lev­en.

   Tijd nu om alle dig­i­tale toestellen uit te schake­len en de resterende, smeltende paa­seieren te gaan zoeken op het strand van Zeeuwse kusten!

   1. Paa­seieren in snel­tem­po wegens smelt- en bed­er­fgevaar | Zeeuwse kusten: je noemt maar wat! O, wat herken ik dat! Boven­di­en dit: Peter Fox, alhi­er nog ‘ge-brand-merkt’ tot zomer­hit, maakt de kusten dez­er dagen weer onveilig. A summer’s ever­green.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *