Bar Refaeli
Bar Refaeli
In Israël werd een wet aan­ge­nomen om graat­magere model­len in adver­ten­ties te ver­bieden. Vanaf nu moet ieder mod­el een medisch attest voor­leggen wan­neer ze een foto­shoot doet. Een stap in de juiste richt­ing naar een real­is­tis­ch­er beeld van vrouwen in onze mod­erne maatschap­pij.

Mod­ellen [moeten] bij elke foto­shoot voor de Israëlis­che markt een medisch rap­port voor­leggen dat niet oud­er is dan drie maan­den. Daarin moet staan dat het mod­el vol­gens de Body Mass Index niet onder­voed is, wat betekent dat hun BMI hoger moet zijn dan 18,5. Ook moet wor­den aangegeven wan­neer foto’s zijn bew­erkt om mod­ellen er slanker te lat­en uitzien. Het is de eerste keer dat een regering met een wet de mod­ew­ereld dwingt komaf te mak­en met het gebruik van extreem dunne mod­ellen.1Metro, Israël ver­biedt graat­magere mod­ellen, 21 Maart 2012, p. 1.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *