Bart De Wever met Hitlersnor

Vanmor­gen in De Zevende dat zag heel Vlaan­deren dit beeld van Bart De Wev­er met hitler­snor. Het is een asso­ci­atie die de pers wel eens vak­er maakt, maar deze ‘muskat­nuss’ leek met toch een fout­je van de belicht­ing.

Een gelijkaardig stuk­je kom je tegen in Le Grand Restau­rant (1966) met Louis de Funès. Daarin moet de Funès enkele Duit­sers bedi­enen. Zijn reto­riek en gebaren stem­men overeen met Hitler tij­dens diens speech­es. En dan staat hij plots onder een schaduw.

Het valt me overi­gens steeds meer op dat men al te licht omspringt met grap­jes omtrent Adolf Hitler en het Nazisme. Lachen mag, maar laat deze banalis­er­ing de lessen uit onze geschiede­nis niet ver­doeze­len.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

  1. “Lachen mag, maar laat deze banalis­er­ing de lessen uit onze geschiede­nis niet ver­doeze­len.”

    Als ik zie hoe mensen de bood­schap­pen van de NVA overne­men, dan hoor je din­gen als “walen zijn lui” etc… Dus wij vlamin­gen zijn meer­waardig en walen zijn min­der­waardig,… En dat is net de les wie WWII ons leert! Dus gegrond de NVA met hitler te vergelijken,… Die gaat bepaalde bevolk­ings­groepen gaan vis­eren met als gevolg dat deze groepen “gede­hu­man­iseerd” wor­den ‚… Wat pre­cies was wat men voor en tij­dens de oor­log deed,…

    Dus ja, we moeten zek­er en vast vergelijken met toen…

    Trouwens wat de Joden doen in Palesti­na is niks beter dan wat de nazi’s deden met hen;… Ze zijn zelf niks beter .…

    1. Beet­je nuance mag wel. Ik ben het miss­chien niet eens met zijn poli­tieke visie, het lijkt me onwaarschi­jn­lijk dat Bart De Wev­er een gelijkaardi­ge moord­ma­chine als Hitler zal opstarten om de Waalse bevolk­ing uit te roeien.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *